Egedalsvænge

964_cirkelren a
Brugerdreven projektudvikling
I Egedalsvænge har vi taget brugerdreven projektudvikling til nye planer. En omfattende brugerproces har resulteret i et katalog af tilvalgsmuligheder på karnapper/franske altaner/altaner/vinduer, som beboerne siden har kunnet shoppe igennem som individuelle tilvalg. Resultatet er nye, varierede facadeforløb – og et enestående ejerskab til renoveringen og bebyggelsens nye fysiske udtryk.

Egedalsvænge er et klassisk eksempel på et alment 70’er boligbyggeri, der trænger til et løft. En helhedsorienteret indsats i form af sociale, fysiske og miljømæssige forbedringer højner boligstandarden, tiltrækker beboere fra alle samfundslag og styrker trivsel og tryghed blandt beboerne. Projekt omfatter beboerinddragelse, renovering af tag og facader, isolering og ventilation, nye karnapper og altaner, renovering af trappeopgange, etablering af tidssvarende boliger med elevator, nye udearealer, regnvandsanlæg og vaskerier samt LAR (lokal afledning af regnvand).

FOR PDF.indd
Bæredygtig strategi
Projektet indeholder energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering og introducerer en række bæredygtige tiltag – bl.a. klimaskorstene, der erstatter de eksisterende taglys, forbedrer opgangens indeklima og dagslysforhold – og dermed beboernes glæde og stolthed ved at ankomme til deres hjem.
Egedalsvaenge
Snapshots fra en byggeplads

År  

2010-2017

Bygherre  

Boligforening 3B

Sted  

Kokkedal

Størrelse  

65.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter + ADEPT

Ingeniør  

ORBICON (tidl.Henrik Larsen A/S), AFM Consult

Landskabsarkitekt  

Opland Landskabsark

Konsulent  

PLAN + PROCES APS

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise