Egeris Kirke

Egeris_kirke_
Egeris-Kirke-indvigelse nyhed 1
Projektet blev vundet i en indbudt arkitektkonkurrence. Som totalrådgiver, har RUBOW arkitekter gennemført en om- og tilbygning af kirken i tæt dialog med et meget engageret byggeudvalg.

Visionen for kirken har været at gennemføre en udbygning og renovering, der tilfører bygningen fornyet energi med respekt for de oprindelige kvaliteter.

Hovedattraktionen i kirken er den sanselige behandling af dagslys og stoflighed, hvor der bl.a. opstår et smukt og varieret samspil mellem væggen bag alteret og et stort sydvendt vinduesparti. Hele det sydvendte vinduesparti filtrerer dagslyset igennem et filigran, der lader lyspletter feje hen over kirkerummet, som lys filtreret igennem et løvhang. Rummet pulserer med døgnrytme, årstid og varieret skydække.
Kirkerummet er gjort højere og mere synligt for omgivelserne, og kirken er tilført en større tyngde, der i en bymæssig sammenhæng understreger kirkens aksiale placering i området.

Til erstatning for det tidligere spir, som efter ombygningen ville virke for spinkelt, er der blevet opført et egentligt klokketårn som en fritstående kampanile på forpladsen, og den eksisterende klokke er suppleret af en ny klokke. Foruden design, projektering og byggeledelse vedr. selve kirkebygningen, har RUBOW arkitekter også forestået design af nyt kirkeinventar. Dåbsfad og alterstager er udført af billedkunstner Jette Vohlert.

Byggeriet er gennemført med lokale håndværkere og i høj håndværksmæssig kvalitet.
Egeris_kirke_2
Egeris_kirke_6
Egeris_kirke_7

År  

2006-2018

Bygherre  

Egeris Kirke Menighedsråd

Sted  

Skive

Adresse  

Kirke Allé 113

Størrelse  

Nybygning 330 m2, ombygning 550 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Entrepriseform  

Storentreprise

Status  

Indviet 20.05.2018

Samarbejdspartner  

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, Vahle A/S