Engskovskolen

Engskovskolen_facade1100

Holbæk kommune har vedtaget en ny strategi for udviklingen af kommunens folkeskoletilbud, hvilket er et udtryk for, at forældre, skolefagfolk og politikere i fællesskab har store ambitioner for folkeskolen i Holbæk Kommune. Som følge af dette skal Engskovskolen, afd. Nr. Jernløse, energioptimeres og ombygges med fokus på indeklima, dagslys og læringsmiljø i relation til den nye skolestruktur.
RUBOW udarbejdede i 2012 en visionsplan, og med udgangspunkt i denne skal bygningerne energioptimeres betydeligt, og nye pædagogiske læringsmetoder indarbejdes. Fokus for energirenoveringen vil være på energioptimering, drift og vedligehold, indeklima samt et velbalanceret dags- og kunstlys.

Ved en optimal placering af store ovenlysprismer er nu etableret et centralt skoletorv med et dynamisk rumforløb af nicher, samlingsområder og aktive læringsrum. Herved opstår der nye ’genbrugte’ undervisningsarealer i den eksisterende skolebygning.

1091 Engskovskolen_sol-facade 2

facade vest1 smallEngskovskolen, faellesomraade 2
klasserumfacade

År  

2012-2014

Bygherre  

Holbæk Kommune

Sted  

Nørre Jernløse

Størrelse  

1.550 m²

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Totalentreprenør  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Dominia A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise