Fælleshus Brønbyparken

Brøndbyparkens fælleshus er placeret centralt i en eksisterende bebyggelse fra starten af 1950’erne. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Kay Fisker i samarbejde med landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Som del af en helhedsrenovering med særligt fokus på den sociale bæredygtighed i det almene boligområde, etableres et nyt fælleshus, hvor beboere kan mødes i både små og store fællesskaber.

Arkitektur
Husets arkitektur er inspireret af de forskudte bygningskroppe og knejsende sadeltage der er karakterirsk for den øvrige bebyggelse. Området er karakteriseret ved en nøgtern tilgang til hovedgrebet som åbner sig op i forfinede detaljer når man kommer tættere på. For at markere bygningens funktion og give et mere tilgængeligt udtryk, er facader udført i trælister, som patinerer stålgråt mod det røde tag. Store vinduespartier sikrer en god sammenhæng mellem ude og inde, og giver facaden et roligt udtryk. Omkring vinduerne er partier i mørk sten, som samler og skaber ro. En arkitektur som stille indordner sig i sin kontekst, men som på nært hold går i dialog med omgivelserne i en nuanceret behandling af farve, tekstur og materialitet.

Fleksibilitet og anvendelse
Huset skal kunne anvendes både af den lille dartklub og til jule- og eidfester for alle afdelingens beboere. Det har været særligt vigtigt at huset understøtter mange parallelle begivenheder, og der har derfor været særligt fokus på at kunne opdele huset på forskellig vis. Derudover understøtter de akustiske løsninger et levende hus hvor mange ting skal kunne være i gang simultant.

Fællesskab i uderummene
Bygningens forskudte bygningskroppe med indbyggede opholdsnicher skaber, sammen med den landskabelige bearbejdning, en lang række intime rumligheder og muligheder for ophold langs husets kant.

Bæredygtighed
Bygningen er opført som bygningsklasse 2018.

År  

2018

Bygherre  

Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 1

Sted  

Brøndby

Størrelse  

735 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Stor- og fagentrepriser

Samarbejdspartner  

Oluf Jørgensen A/S, Opland Landskabsarkitekter, KUBEN management