Familieboliger i Fælledbyen

Forslagets primære forudsætning er at bygge boliger i træ som en del af det visionære projekt ‘Fælledbyen’, en ny og meget bæredygtig bydel på Amager Fælled. Afdelingen skal opføres på en parkeringsplint, som er fælles for hele nabolaget.


En bæredygtig bydel på Amager
Fsb HJEM ønsker i Fælledbyen at opføre en afdeling af bæredygtige attraktive familieboliger i forskellig størrelse fra kernefamilien til den enlige forældre, den unge familie med et lille barn og delebørns forældre, der kun har børn i perioder.

Fælles for alle boligerne skal være den tætte adgang til andre ligesindede, legekammerater som naboer, nem adgang til fællesarealer og en udpræget grad af tilskudsfunktioner, der understøtter familiernes behov for udstyr, opbevaring og forskellige indretningsmønstre og livsstile.

Fælledbyen er en visionær byudviklingsplan, hvor by og natur forenes i nye former for sameksistens. Den fredede Amager Fælled trækkes ind gennem bydelens tre nabolag og sikrer en forsat høj grad af biodiversitet i området. Bymiljøet skal udvikles arealeffektivt på baggrund af et værdiprogram, der har til formål at udvikle identitet og naboskaber med fokus på bæredygtig livsstil og minimering af ressourceforbrug. Boligbebyggelsen skal certificeres til DGNB guld.

Den nye boligafdeling skal ligge i Nabolag C, der bygges op omkring Vandpladsen. I dette nabolag sikres adgang til en række fællesfunktioner, som vil kunne understøtte udviklingen af et fællesskabsorienteret boligkvarter. Her kan man finde et kvartershus, en daginstitution, en lokalplads med legezoner, små takeaway salg og en café, genbrugscentral, delekontorer og en Repair Café.

Den bæredygtige livsstil i boligafdelingen skal kunne mærkes på mange niveauer.

På bydelsniveau opleves en bydel med lav trafikbelastning og en høj grad af grønne miljøer og tæt adgang til metro og Amager Fælleds skønne natur, som trækkes helt ind i afdelingens åbne gård mod syd. Parkering til Nabolag C disponeres overvejende i plinten på byggefelt C1.

På bygningsniveau opleves et rationelt og enkelt boligbyggeri klædt i smukke, robuste materialer omkring et råhus af træ.

Inde i selve boligen opleves et særligt fokus på et godt indeklima og gode disponible rum med opbevaringsplads og mulighed for, at beboerne selv kan præge deres bolig.

Som det helt særlige for afdelingen etableres to fritliggende bofællesskaber, Vesthuset og Østhuset, der tilbyder minimalboliger for den lille familie suppleret af en række understøttende fællesfunktioner.

Identitet
Forslaget er disponeret så det tilpasser sig de kommende nabobebyggelser og visionerne i masterplanen.
Mod nabolagets fælles Vandplads placeres familieboliger i en U-formet karré, der aftrapper fra 6 til 5 etager. Karrén består af 3 ’huse’ i varierende udtryk og et klassisk og enkelt udtryk. Karréen opbygge som opgange, der forsyner 2 boliger pr. etage. Markante indgangspartier bryder husrytmen og sammenbinder parkeringsplint med boligkarré.
Mod syd ligger bofællesskaberne Vesthuset og Østhuset som fritliggende bygninger i overgangen til den grønne korridor, der løber gennem bydelen. Her etableres mere arealoptimerede boliger til den lille familie, med fælles køkken, have, bryggers og vaskeri.
Kompositionen af i alt 5 huse tilfører en god organisering af de ca. 100 boliger.

Bidrag til det fælles
Som del af en fælles pulje af beboertilbud, skal fsb etablere en fællesfunktion for hele delområdet. Denne er placeret i plintens nordvestlige hjørne ud mod den offentlige ‘Vandpladsen’. Med afsæt i HLA’s helhedsplan for placering af fællesfunktioner forventes funktionen indrettet som Repair Café, dvs. som et råt rum til beboerværksted. Her er det muligt at reparere møbler, cykler, elektronik og lign. Her kan man møde sin nabo, sin genbo, tech-nørden og ’gør det selv’ typen. Materialer og rekvisitter kan indhentes fra den nærliggende genbrugsstation.

Alment boligbyggeri i træ
fsb HJEM vil gerne gå forrest i forhold til at bygge bæredygtigt og ser visionen om træbyggeri som en kærkommen mulighed for at skubbe nybyggerier i den rigtige retning. Projektets største udfordring har været at kortlægge den mest optimale måde at bygge i træ i op til 6 etager  med respekt for masterplanens visioner, på en andens plint og indenfor et fastsat rammebeløb.

Projektet er udviklet i det strategiske partnerskab fsb HJEM. Formålet med partnerskabet er at skabe en integreret og tværfaglig rådgivning i et tæt og iterativt tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og udførende entreprenør.

Dette er en stor fordel, når der skal bygges på en ny måde inden for et fast rammebeløb. Opgaven er indledt med en variantanalyse af de kendte byggesystemer CLT, Cree og træmodulbyggeri, samt deres indbyrdes fordele og ulemper i forhold til at bebygge grunden med et maksimalt antal boliger i forskellig størrelse. Variantanalysen har vurderet systemernes statiske og dimensionsgivende egenskaber, samt forhold vedr. brand, akustik, økonomi, fleksibilitet og arkitektonisk frihed.

År  

2020-2022

Bygherre  

fsb HJEM

Sted  

Amager Fælled

Størrelse  

9040 m2

Totalentreprenør  

NCC

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

COWI

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

På vej i tidligt udbud

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen