Fribo Greve

75 nye plejeboliger med udsyn ved kysten i Hundige – en moderne ramme om et seniorliv med aktivitet og fællesskab.

Nyt og levende bykvarter
Plejecenteret Fribo Greve kommer til at ligge i grænselandet mellem by og vand, tæt på S-tog station og motorvej – og rummer potentialet for at blive katalysator for udviklingen af et nyt og levende bykvarter i Hundige Øst i Greve Kommune.

Fribo Greve indskriver sig i en kontekst som karrébebyggelse med en delvist åben struktur i stueetagen og et frodigt gårdrum med træer og vækster fra den nærliggende kystflora.

Udsyn og fællesskab
I Fribo Greve bringes mennesker sammen i trygge generøse omgivelser, hvor fællesskab, aktivitet og udsyn til omverdenen er de primære arkitektoniske drivkræfter.

Facademotiv
Alle boliger forsøges vinklet mod de ydre facader. Et simpelt men effektivt arkitektonisk greb, der giver meget tilbage til bebyggelsen. Den rytmiske takt i facaden er et stærkt, identitetsskabende motiv, der giver en human skala til bygningen og refererer til klassisk, dansk boligarkitektur.

Karnappen
Facadespringene bliver udadtil husets kendetegn, og i plejehjemmets gangforløb vil formsproget gå igen og skabe genkendelighed. I de enkelte boliger opstår der samtidig en hyggelig karnap, som vil give beboerne udsigt i to retninger og dermed sikre, at flest muligt boliger har udsigt til hav og grønne områder.

Et trygt miljø for mennesker med demens
I dag er op mod 80% af de borgere, som bor på plejehjem demente, og prognoserne fortæller os at det billede kun bliver tydeligere med tiden. Det skaber en række særlige behov og vilkår. Veldokumenteret forskning viser at natur, fællesskaber og tryghed virker stressdæmpende og såvel øger den mentale som den fysiske sundhed. Derfor har vi netop lagt vægt på at skabe trygge rammer, direkte adgang til natur og fællesskabsskabsorienteret arkitektur.

År  

2020-2022

Bygherre  

NREP

Sted  

Hundige Øst, Greve

Adresse  

Frydenhøj Allé

Størrelse  

6200 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Moe Denmark

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

Vunden konkurrence

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

Altiden