Furesø Rådhus

Furesø Rådhus, Ankomst
Furesø Kommune ønsker i forlængelse af kommunesammenlægning et forslag til udvidelse af rådhuset, så alle funktioner kan samles ét sted. Udvidelsen af rådhuset placeres som et fritlagt atriumhus, i et grønt parklandskab, der som et fælles grønt gulv forbinder det eksisterende med det nye. Eksisterende træer bevares og suppleres i den nye plan, hvor landskaberne tænkes multifunktionelle over døgnet.
Udsnit
På parkeringspladsen syd for udvidelsen, suppleres den eksisterende træplantning med lette sølvpil. Selve fladen udføres i armeret græs. Det giver oplevelsen af at befinde sig i et parkrum frem for på en klassisk parkeringsplads, og binder rummet sammen med tilstødende grønne lommer og træplantninger. Gaderummet mellem Rådhuset og Værløsehallerne, nord/vest for udbygningen, tænkes udført som et mere urbant ”shared space”, som fleksibelt kan anvendes til parkering og aktivitetsrum med multibane/street sport alt efter behov.Furesoe_Raadhus_Diagrammer_Samlet-1200
Rådhusets facader tænkes udført med lyse rammer i fiberbetonbetonplader – en materialeholdning, som trækkes med ud i forpladsens belægning. På den måde markeres ankomsten som et særligt sted. Terrænforskelle optages i enkle terrænbearbejdninger i den grønne kantzone langs bygningens nordfacade.

Det nye rådhus udføres med stor grad af transparens. Overalt i huset giver det grønne uderum karakter til de indre rum. Huset omkranser et atrium, som ud over at fungere som et rekreativt, intimt haverum, også vokser op og bliver en grøn facade, som bidrager til husets solafskærmning, og til varierede oplevelser både ude og inde hen over året.
Gårdhave

År  

2015

Bygherre  

Furesø Kommune

Sted  

Værløse

Størrelse  

Nybyggeri 3000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Balslev

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entreprenør  

Anker Hansen & Co A/S

Status  

Projektforslag indbudt konkurrence

Ankomst