Generationernes Bånd

Generationernes Bånd er en rekreativ motions- og aktivitetsrute. En rute og et bevægelseslandskab rundt om Frederiksberg Boldbaner bundet sammen i én sti.

Frederiksberg Kommune har i disse år en særlig fokus på en prioriteret udvikling af byens fysiske rammer til idræt og bevægelse – både de indendørs og udendørs og på byens grønne profil.

 ”Vores mål er i løbet af 5 år at få 9.500 flere borgere (heraf 8.600 voksne/ældre) til at være idrætsaktive – og at idrætsforeningerne får 5.000 flere medlemmer på Frederiksberg i 2022.”

– Bevæg dig for livet, Frederiksberg, partnerskab mellem DIF, DGI og Frederiksberg Kommune

 

Hovedidé

Projektets hovedidé er at udvikle en ny sammenhængende, rekreativ motions- og aktivitetsrute, der på tryg vis vil indbyde til motion, bevægelse og socialt ophold.

En ny motions- og aktivitetsrute med en distance på 1 mil (1,6 km) – beliggende i et idrætsligt og levende nærmiljø med Frederiksberg Boldbaner, Boldklubberne FB og KB, KB Tennis med flere – og som ønskes udviklet og realiseret i etaper inden for de næste år.

”Kærlighedsstien” udgør fase 1.
Kærlighedsstiens rekreativt grønne og æstetiske præg bevares samtidig med, at stiens nuværende lukkede udtryk opløses, så stien i højere grad bliver en tryg og attraktiv ramme om motion, bevægelse, gåture, løbeture, opvarmning, leg, funktionel træning og til såvel rekreativt som socialt ophold I øvrigt – for lokale beboere, foreninger, institutioner samt for idrætsanlæggenes brugere og gæster, for alle generationer.

”Vi opnår vores mål ved at prioritere faciliteter og attraktive, grønne og tilgængelige byrum, som giver mulighed for mange forskellige aktiviteter, bevægelse og møde mellem forskellige mennesker og generationer.”

– Frederiksbergstrategien 2016

Hop, hep, hold og hurtige fødder
Projektet bindes sammen af invitationer til bevægelse i flerfunktionelle elementer, der samtidig fungerer som markører og vejvisning ruten rundt. 

En ny betonplint slynger sig langs boldbanerne imellem de eksisterende træer. Plinten er både et opholdsmøbel, mødested og aktivitetsnedslag til hurtige fødder eller OCR-løb på en gang. Intervalkugler udstikker rutens distancer til intervaltræning eller skolernes idrætsprøve. Den eksisterende Kærlighedssti opgraderes med et nyt toplag slotsgrus, gøres bredere og tilføres belysning.

En række træningsområder ligger i lommer og er udviklet efter HIT – HOLD – HEP:

HIT for høj intens træning som fx crossfit, hurtige fødder og mulighed for TRX (brug af elastikker) – kort sagt mange muligheder for styrke- og konditionstræning, hvor ens egen kropsvægt benyttes til at træne med.

HOLD for dimensionering med plads til 12-24 personer i træningslommer (træningsøvelser, udstrækning, balanceøvelser m.m.)

HEP for tribunepladser som flerfunktionelle møbler til ophold og pauser, men som også kan bruges til træning, parkour m.m.

Lokalt forankret bæredygtighed
Projektet har fokus på social bæredygtighed og ressource fokus, på en bred og mangfoldig anvendelse af byrum og uderum samt på at bidrage til et socialt og aktivt liv for en lang række forskellige brugergrupper og generationer som allerede bruger området:

1. Ideudvikling med lokale aktører og interesseorganisationer hvor fokus har været mest mulig værdi for færrest ressourcer

2. Aktivitetsnedslag, redskaber og byrumsinventar med fokus på træning, motion, bevægelse, leg og socialt ophold for et sundere liv i byen og ramme om fællesskaber.

3. Design og rammer i fælles landskabsbrum der er attraktive til leg for børn, siddepladser for voksne og plantesamfund, der yder beskyttelse, giver skygge og mulighed for øjenkontakt.

4. Forskellige indretning til forskellige aldre: Sidde og liggemuligheder, legemuligheder, områder til idræt, bevægelse, træning, spil og opholdsarealer til spisning.

Projektets nye plantesamfund bidrager til at styrke biodiversitet i området, hvor hensyn til områdets store eksisterende træer og bevaring af de forvitrede gamle træstubbe som levesteder for insekter og smådyr har haft høj prioritet i processen.

Gennem projektet er muligheder for genanvendelse af stedets ressourcer blev undersøgt. De eksisterende bænke er blevet renoveret og malet i Frederiksberg grøn, bærelag er genanvendt, permeable belægninger prioriteret og afvandingen er tænkt i sammenhæng med det tilstødende skybrudsanlæg under boldbanerne.

År  

2018-2020

Bygherre  

Frederiksberg Kommune

Sted  

Frederiksberg

Adresse  

Peter Bangs Vej

Størrelse  

3000 m2 anlæg

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Dines Jørgensen Rådg. Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen