Generationernes Frederiksberg

RUBOW Generationernes Hus_ 10

RUBOW Generationernes Hus_ 4

Aktiv seniorbydel på Frederiksberg
Generationernes Frederiksberg er et helt nyt bykvarter i grænselandet mellem det gamle og det nye Frederiksberg, der erstatter et eksisterende plejehjem og fodboldklub langs banerne ved K.B. Hallen. Det vundne konkurrenceforslag drager inspiration fra det historiske Frederiksberg med smukke bygninger og elegante grønne frirum koblet med et mere dynamisk byrumsdesign.

Projektet er udformet som et åbent plejehjemsbyggeri med en række lommepladser dedikeret forskellige funktioner, der vil fungere som generatorer for byliv.

”Vi har disponeret det nye byggeri som en generøs struktur, der definerer en række præcise, forbundne og visuelt adskilte byrum, der skaber god tilgængelighed til bebyggelsens udadvendte funktioner.
De forskellige byrum skaber plads til forskelle – forskellig hastighed, forskellige sindstilstande og forskelligt liv”
Susanne Hansen, kreativ direktør og partner

Aktivitet og fællesskab på tværs af generationer
Ved at integrere et nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub skabes muligheden for at etablere en række mere udadvendte servicetilbud, der ligeledes kan bruges af stedets forskellige brugere henover døgnet og være med til at skabe en højere grad af aktivitet og fællesskab på tværs af generationer.

RUBOW Generationernes Hus_ 8

RUBOW Generationernes Hus_ 9

RUBOW Generationernes Hus_ 11

Plejecentret Ingeborggårdens vision er at understøtte det byintegrerede hverdagsliv for plejehjemmets beboere. Projektet indeholder, ud over lokale byrum og et nyt sportsbånd, 200 nye plejeboliger, café, træning og nye faciliteter til Frederiksberg Boldklub.

Det nye sportsbånd sikrer lige adgang for cyklister og fodgængere, områdets skolebørn, fodboldklubbens mange brugere, legende småbørn, ældre borgere og alle herimellem.

Byggeriet opføres i henhold til DGNB Guld med fokus på dobbeltudnyttelse, oplevelsesrige klimastrategier og en enkel, tidløs og robust arkitektur.

RUBOW Generationernes Hus_ 3

RUBOW Generationernes Hus_ 5

RUBOW Generationernes Hus_ 7

RUBOW arkitekter har vundet totalentreprisekonkurrencen sammen med G.V.L. Entreprise, DOMINIA og BBP Arkitekter. Forslagets robusthed er resultatet af en integreret designproces som løbende har kvalificeret til projektets løsninger.

År  

2018-2023

Bygherre  

Frederiksberg Kommune / FB-Fonden, OK-Bolig A/S, Strunge Jensen A/S

Adresse  

Frederiksberg

Størrelse  

19.188 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Under projektering

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

GVL Entreprise, BBP Arkitekter, DOMINIA