Generationernes Landskab

Generationernes Hus LARK 06

Generationernes Frederiksberg integrerer plejehjem og fodboldklub i et nyt bykvarter langs banerne ved K.B. hallen. Projektet er udformet som et åbent og inviterende landskab og byggeri med en gennemgående sti og en række lommepladser der bliver generatorer for byliv.

Landskabet i det vundne konkurrenceforslag drager inspiration fra to særlige sider af Frederiksberg: Det gamle, historiske Frederiksberg med smukke bygninger og elegante grønne offentlige rum og det nye Frederiksberg der fremmer det dynamiske og aktive hverdagsliv. Fx inspireres Ingeborg Plads – ankomstpladsen til plejehjemmet – af det klassiske Frederiksberg og barokkens symmetri, mens Sportsbåndet mod boldbanerne – et bevægelsesbyrum for alle aldre – emmer af nytænkning, aktivitet og sport.

Bygningsstrukturen skaber en serie af lommepladser, -byrum og -haverum i tæt kontakt med plejehjemmet Ingeborggårdens og Frederiksberg Boldklubs indre funktioner. Overdækkede zoner skaber rum til udeliv i al slags vejr.

Koncept Update 16.10.18 09-09
Koncept Update 16.10.18-02
Sportsbåndet
Sportsbåndet samler forbindelser, aktiviteter, leg og ophold i et dynamisk og levende byrumsstrøg. Det rækker ud til sine omgivelser og skaber nye forbindelser til glæde for hele lokalområdet. En fælles sti- og cykelforbindelse skaber et dynamisk flow gennem området som afspejles i byrummenes formsprog. Hvor stien viger skabes legende øer til ophold og aktivitet.

Streetzonen
I Streetzonen emmer det af urban og uformel bevægelse: der spilles streetbold på Multibanen efter skoletid mens Tribunebakken agerer både pejlemærke, træningsbakke og tilskuerpladser til klubbens fodboldkampe. Byrummet henvender sig særligt til børn og unge og bliver en stærk markør i området som kan ses fra skolerne længere nede af vejen.

Sportstorvet
På Sportstorvet inviterer grønne øer til fitness og træning, trampolinhop eller et slag bordtennis inden kaffen på caféen. Midt mellem aktiviteterne er uprogrammerede lommer med plads til at betragte livet, tage en pause på gåturen og til at sidde på kanten af aktiviteten og være ’med’. Her leves livet, kroppen bruges og generationer mødes.

RUBOW Generationernes Hus_ 7

Boldklubbens uderum – En urban jungle
Frederiksberg boldklubs træningsgård ligger som en del af det aktive sportsbånd. Uderummet indrettes med et rødt faldunderlag, der tillader fysiske aktiviteter som klatring og rebskov. Området er en overgangszone mellem baner og omklædningsrum, og kan bruges til træningsområde, opvarmning og udendørs undervisning på den store trappe. Den visuelle kontakt til cykel- og gangbroen er med til at styrke forbindelsen mellem generationer på stedet.

RUBOW Generationernes Hus_ 11
Generationernes Hus LARK 13

Den Hemmelige Have – Demenshaven
Den Hemmelige Have ligger som en skærmet og tryg oase af planter, dufte og naturens lyde dedikeret beboere, pårørende og personale. Her er der plads til kontakt med naturen, 1 til 1 relationer i rolige kroge mellem græsserne, at vandre frit i trygge omgivelser, spadsere og teste balancen på træningsstier.

Generationernes Hus LARK 09

Ingeborg Plads
Byggeriet folder sig omkring den store ankomstplads med reference til de mange fine forpladser og mellemrum i Frederiksberg. Ingeborg Plads byder velkommen med en åben og overskuelig plads med niveaufrie overgange og et tidløst, skridsikkert byrumsgulv. To lysegrå nuancer og retningsskift i belægningsmønstrene markerer en tydelig gangzone tættest ved facaderne for de bløde trafikanter. I byrumsgulvet markeres parkeringspladser med stålsøm. Over pladsen svajer de lette hvidgrønne flimrende kroner af sølvpil. Et let og elegant træ der også kendes fra Frederiksbergs nye pladser. Træerne samles i regnbede der sammen med vandtålende stauder optager overfladevandet.

Play Park og Parkeringslunden
To parkeringspladser placeres øst på grunden mod Marielystvej: Parkeringslunden som fremstår grøn og med rekreative klimatiltag og Play Park som er mere urban og legende i sit udtryk. Begge parkeringslommer har dobbeltudnyttelse: I weekenderne anvendes parkeringspladserne både for besøgende, personale og til fodboldklubbens aktiviteter. I dagtimerne på hverdage, hvor parkeringspladsen er tynd for biler, er der skabt rammer for de lokale skoler og træningstilbud med cirkeltræning, parkour, alfabet-tagfat, udendørs matematik og stopløb på 100 m linjen på vej til sportsbåndet og banerne.

År  

2018-2023

Bygherre  

Frederiksberg Kommune / FB-Fonden, OK-Bolig A/S, Strunge Jensen A/S

Sted  

Frederiksberg

Størrelse  

18.300 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / Vismo

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Under projektering

Samarbejdspartner  

GVL Entreprise, BBP Arkitekter, DOMINIA