Gentofte HF

Modernisering og udvidelse af undervisningsfaciliteter, hvor trang økonomi, bred funktionalitet og høje krav til arkitektur i en bevaringsværdig kontekst er gået op i en højere enhed.

RUBOW_GentofteHF05

En eksisterende tilbygning med samlingslokale i skolens gård nedrives delvist til fordel for udbygning med en ny og større multihal. En blød skærm af trælameller samler nyt og gammelt i et helstøbt greb, der føjer sig nænsomt ind i sin kontekst. Skærmens foldning yder dække over de nære kantzone, så der skabes opholdsområder og imødekommende overgange mellem ude og inde. Grebet integrerer udearealer, opholdsnicher og cykler.

Den nye multihal optager yderligere areal i skolens gård og øger en i forvejen høj bebyggelsesprocent. Der tages hensyn til flere bevaringsværdige bygninger og til lyd- og lys gener og mod de nærliggende beboelsesejendomme. Som bidrag til omgivelserne er multihallen åben for såvel skolens brugere som områdets foreningsliv.

De smukke bevaringsværdige bygninger har fået nyt liv i form af indvendige indgreb, der sikrer et tidssvarende undervisningsmiljø.  Fleksibilitet og dobbeltudnyttelse er hovedtemaer for alle nye indgreb.

RUBOW_GentofteHF07

Omdannelse af bevaringsværdigt byggeri til nye læringsmiljøer
To eksisterende gymnastiksale er transformeret til kreative værksteder for hhv drama og kunsthåndværk, bl.a. med indskudte dæk og tilpasset rummøblement der fremstår som en moderne accent til den fredede bygningsramme.

De gamle gymnastiksale fremstod velproportionerede og med gode lysindfald. Rum og overflader er generelt genoprettet og nuanceret og ny ventilation indarbejdet.

I den nye dramasal udgør det gamle trægulv og de højtsiddende vinduer en skøn ramme for dans og teater. Salen er udført med scene, rumhøje tekstiler til forskellig iscenesættelse og en mobil tribune. Salens mobilitet giver flere anvendelsesmuligheder som danserum, dramarum, koncertsal og auditorium. Den eksisterende omklædningsfløj er transformeret til lydtætte musikøvelokaler og lydstudie. Øvelokalerne har selvstændig adgang uden for skolens åbningstid.

I det nye Makerspace udnyttes gymnastiksalens rumhøjde til at skabe rum-i -rum med indskudte dæk udført med møbelvægge til fordybelse og udstilling. Bygningsdelen består nu af 4 arbejdszoner fra grovværksted til mediatek. Eksisterende omklædningsfløj er udbygget med vinduer og indrettet til gruppe-og studierum.

RUBOW_GentofteHF03

År  

2015-2019

Bygherre  

Gentofte HF

Sted  

Gentofte

Størrelse  

1.800 m2 eksisterende bygning tilføres 500 m2 ny multihal

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

SlothMøller