Gigthospitalet i Sønderborg

“RUBOW arkitekter A/S har præsenteret en æstetisk smuk løsning på et moderne gigthospital. Der er lagt vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur – til glæde for patienter og personale. Der er sikret samspil mellem den nye tilbygning, det eksisterende hospital, varmtvandsbassinet og landskabet.”

Mette Bryde Lind, Direktør, Gigtforeningen
Gigthospitalet er flyttet fra Gråsten til nye faciliteter i Sønderborg. RUBOW arkitekter vandt konkurrencen med et forslag, som transformerer den eksisterende sygehusbygning til et moderne kursted. Her ankommer man til et professionelt behandlingsmiljø med fokus på det enkelte menneske. Udsigten til Alssund fjorden og byen samt forbindelsen til landskabet er gjort til omdrejningspunkt for alle nye tiltag. Det gælder om at udnytte potentialer og gøre en forskel.

Vi trækker naturen tæt på
Gigthospitalet omgives af grønne rum. Nære udearealer, der ligger i direkte forbindelse med Gigthospitalet, er planlagt så der opnås mulighed for at komme ud, bevæge sig og få gode sanseoplevelser. Blandt virkemidlerne er lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser.
Havegangen og forpladsen
Udenfor forbinder havegangen den ny forplads ved hovedindgangen, den indre gårdhave og skrænten – til et samlet naturforløb, som skal motivere til selvtræning og frisk luft.

Forpladsens ankomstrum er blevet markeret med et nyt gulv, der brydes af et plantebed – en grøn ø af græsser og enkelte sydbøg. Tilsammen skaber de  rumlighed og årstidsvariation.

Situationsplan 1:500
Hovedindgangen er placeret synlig med fremskudt placering af en ny reception med god oversigt over forpladsen. Eksisterende terrasseringer er udnyttet til at integrere terapibassinet inkl. ’terapigang’ på en smuk og naturlig måde. Terapifaciliteter er placeret med stor rummelighed i indgangsbygningen, og der er tilføjet nye store ovenlysskår og større udnyttelse af udsigten til både forpladsen og sundet.

Gårdhaven
Gårdhaven er inddraget som pauserum for patienterne. Den eksisterende gårdhave foreslår vi desuden revitaliseret med et sanseforløb af vejende græsser, lyd af vand og blomsterdufte, der væver sig ind i den sydlige del af gårdrummet.

År  

2016-2019

Bygherre  

Gigtforeningen

Sted  

Sønderborg

Størrelse  

5900 m2 brutto heraf 4250 m2 landskab og 420 m2 nybyggeri

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

Rådgiverteam RUBOW arkitekter A/S og LINK arkitektur

Ingeniør  

Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Teknologisk Institut, bassin teknologi og Gade & Mortensen Akustik, Kunstner David Stjernholm

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Status  

Udført