Gigthospitalet i Sønderborg

“RUBOW arkitekter A/S har præsenteret en æstetisk smuk løsning på et moderne gigthospital. Der er lagt vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur – til glæde for patienter og personale. Der er sikret samspil mellem den nye tilbygning, det eksisterende hospital, varmtvandsbassinet og landskabet”
Mette Bryde Lind, Direktør, Gigtforeningen

Gigthospitalet skal flytte fra Gråsten til nye faciliteter i Sønderborg. RUBOW arkitekter har vundet konkurrencen med et forslag, som transformerer den eksisterende sygehusbygning til et moderne kursted. Ingen skal være i tvivl om, at de her er ankommet til et professionelt behandlingsmiljø med fokus på det enkelte menneske. Udsigten til Alssund fjorden og byen gøres til omdrejningspunkt for alle nye tiltag. Det gælder om at udnytte potentialer. Og gøre en forskel.

Vi trækker naturen tæt på
Gigthospitalet omgives af grønne rum. Nære udearealer, der ligger i direkte forbindelse med Gigthospitalet, er planlagt så der opnås mulighed for at komme ud, bevæge sig og få gode sanseoplevelser. Blandt virkemidlerne er lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser.

Havegangen og forpladsen
Udenfor forbinder Havegangen den ny forplads ved hovedindgangen, den indre gårdhave og skrænten – til et samlet naturforløb, som skal motivere til selvtræning og frisk luft.
Forpladsens ankomstrum markeres med et nyt gulv, der brydes af et plantebed – en grøn ø af græsser og enkelte sydbøg. Tilsammen skaber de rumlighed og årstidsvariation.

Situationsplan 1:500
Hovedindgangen placeres synlig med fremskudt placering af en ny reception med god oversigt over forpladsen. Eksisterende terrasseringer udnyttes til at integrere terapibassinet inkl. ’terapigang’ på en smuk og naturlig måde. Terapifaciliteter placeres med stor rummelighed i indgangsbygningen, der tilføjes nye store ovenlysskår og større udnyttelse af udsigten til både Forpladsen og sundet.

Gårdhaven
Gårdhaven inddrages som pauserum for patienterne. Den eksisterende gårdhave foreslår vi desuden revitaliseret med et sanseforløb af vejende græsser, lyd af vand og blomsterdufte, der væver sig ind i den sydlige del af gårdrummet.

Træningsløjpen og sansehaven
Skrænten aktiveres som en træningsløjpe, der inviterer til uprogrammeret og spontan træning. Rampen er udformet efter tilgængelighedskrav og med reposer, hvilepladser, træningspunkter og udsigtsterrasse undervejs til den eksisterende sansehave for foden af tilbygningen. Træningsløjpen indrammes af avnbøg og opstammede hæg og mirabel med en underskov af forårsstauder som anemone, skovmærke og skovviol, der giver en stemning af skovbryn med reference til de karakterfulde bøgeskove, som Als er kendt for.

Axo

År  

2016-2019

Bygherre  

Gigtforeningen

Sted  

Sønderborg

Størrelse  

5900 m2 brutto heraf 4250 m2 landskab og 420 m2 nybyggeri

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

Rådgiverteam RUBOW arkitekter A/S og LINK arkitektur

Ingeniør  

Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Teknologisk Institut, bassin teknologi og Gade & Mortensen Akustik, Kunstner David Stjernholm

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Status  

Udført