Glødelampen B

hoerkaer (6)
hoerkaer (5)

47 almene familieboliger fordelt på 2 byggefelter
Bebyggelsen opføres som en del af en stor ny masterplan for det ny boligkvarter Hørkær.

Bebyggelsen etablerer to markant forskellige boligbebyggelser omkring to forskellige rumligheder i bydelen. I byggefelt B1 etableres moderne altangangsboliger omkring et fælles gårdrum. På byggefelt B2 etableres en rækkehusbebyggelse med fælles rekreative ankomstarealer imellem.
snit 1 FINAL
Bæredygtig strategi
Lavenergiklasse 2015 – både passive og aktive tiltag samt fokus på nabosynergi og ejerskab.
hoerkaer (3)
Forskellighed_identitet_minustext
hoerkaer (1) hoerkaer (2)  hoerkaer (4)
S:�01 Konkurrencer�2 Konkurrencer995 Glødelampen Hørkær st

År  

2011-2013

Bygherre  

Herlev AB v/DAB

Sted  

Herlev

Størrelse  

4.472 m2

Ingeniør  

Dominia A/S

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise - GVL Entreprise A/S