Ungdomsboliger Göteborg Allé

Kontorbygning er ombygget til ungdomsboliger og udvidet med en ekstra etage centralt i Aarhus, med fælles gårdrum og tagterasser. 


Fra kontorer til ungdomsboliger
Den eksisterende kontorbygning bestod af 14 sammensatte kuber i to etager, beliggende omkring et indre gårdrum. Bygningen er udvidet med én etage og ombygget til 114 ungdomsboliger fordelt på 1-rums, 2-rums samt større delelejligheder. Derudover er der etableret et stort fællesrum, vaskeri og to vestvendte tagterrasser.

Ankomst
Udefra, modtages man af tre markante gennemlyste ankomstrum malet i stærke farver. Hvert ankomstrum har sin egen grafiske identitet og karakter. Alle leder de ind til det fælles gårdrum.

Fordeling til boligerne sker via altangang på bygningens gårdside. Altangangene er med til at aktivere gårdrummet og skabe synlighed på tværs af bygningens beboere. Omkring de tre centrale trapperum udvides altangangene med mindre zoner til det lille møde.

Landskab er fællesskab
Boligerne orienterer sig omkring det indre fælles gårdrum og har alle indgang herfra. Gårdrummet kommer således til at fungere som et aktivt socialt centrum og katalysator, hvor både det arrangerede fællesskab kan foregå – men også det tilfældige møde, så nye venskaber kan opstå.

Hver kube indeholder tre eller fire lejligheder med adgang fra gårdrummet via et lille fordelingsareal. Boligerne er opbygget over samme rationelle princip med variation i forhold til størrelse og antal rum.

Facade
Facaden efterisoleres og hhv. pudses og beklædes med en lys pladebeklædning.
Rammer på facaden giver en varieret udtryk.
Orientering og støj
Boligerne er beliggende ud til en af Aarhus mest befærdede omfartsveje, hvorfor støjdesign har været væsentligt i disponeringen af boligerne. Mod Ringvejen – i hele grundens bredde – er cykelskure, affaldsrum og viceværtskur placeret som støjværn – for at reducere mængden af støjreducerende tiltag i bygningen.
Enkelte boliger har russervinduer mens nogle vinduer er vinklede væk fra støjkilden. Hvor det er muligt er etablerede gennemlyste boliger med ”stillerum” mod gårdsiden.

År  

2015-2017

Bygherre  

SEB Pension A/S

Sted  

Aarhus

Størrelse  

3200 m2 ombyg. 1400 m2 tilbyg.

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Bygherrerådgivning m. udbud efter udvidet disp. forslag. Efterfølgende projektering under totalentreprenør.

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

LB Consult, Hustømrerne A/S