Gråsten Plejecenter


Udvidelse af plejecenter
Et eksisterende plejecenter udvides med nye boliger, specielt henvendt til demente borgere. Samtidig opdateres dagcentrets funktioner og tilbud til nutidig standard.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i et ønske om at skabe hjemlighed, overskuelighed og gode betingelser for både fællesskab og privatliv.

I forbindelse med ombygningen indrettes nye fællesarealer, og der etableres nye træningslokaler og mere plads til brugerne af daghjemmet.

Nye rammer for samarbejde
Arkitekturen skaber rammerne for samarbejdet mellem beboerne og personalet og byder besøgende ind. Beboerne skal føle sig trygge og bevare størst mulig selvstændighed i deres omgivelser, mens plejepersonalet skal have ubesværede arbejdsgange.

Ved at etablere optimale arbejdsforhold skabes overskud til omsorg og nærvær, som så kommer beboerne til gode.

Desuden er det vigtigt, at de pårørende føler sig velkomne og har lyst til at besøge og få fælles oplevelser med de ældre. Ved at rammerne virker indbydende på dem, sikres det tredje led i et godt plejehjemsophold.

Plads til fællesskab og privathed
I dommerbetænkningen fremhæves det at “byggeriet afspejler et arkitektonisk
stærkt hovedgreb”.

Hovedideen bag vinderprojektet var at skabe hjemlighed og overskuelighed med gode betingelser for ældre og plejepersonalet i både fællesskab og privathed.

De nye boliger får en fantastisk beliggenhed og en smuk udsigt over fjorden.

År  

2016-2019

Bygherre  

Sønderborg Kommune

Sted  

Gråsten

Adresse  

Kystvej 1, 6300 Gråsten

Størrelse  

2450 m2 nybyggeri, 2550 m2 renovering og ombygning

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Fagentrepriser

Samarbejdspartner  

A78 arkitekter, Wad Landskabsarkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen, Ian Hobson Construc.