Grønnedalsparken

“Helhedsplanen har givet beboerne i hele bydelen en stolthedsfølelse, som man ikke kan vurdere højt nok. Området er flyttet fra at være på ghettolisten til at være et område, hvor der er venteliste på at få en lejlighed”
Udtaler Formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick.
RUBOW_Grønnedalsparken_03
Bebyggelsen har gennem helhedsplanen gennemgået en arkitektonisk transformation. Gennem helhedsplanen er foretaget en gennemgribende facaderenovering med nye murede facader, med farvemæssig variation mellem de enkelte boligblokke, opgange er åbnet op med store glaspartier og giver en lys og venlig ankomst til boligerne.

Udeområder og omgivelser er bearbejdet med fokus på at give muligheder for udeaktiviteter, og på at folk skal kunne færdes trygt i området. Den landskabelige bearbejdning, cykelskure, bænke og grillpladser osv. er på arkitektonisk niveau med selve bebyggelsen. Området hænger sammen og er blevet en smuk helhed arkitektonisk og materialemæssigt.

Den gennemgribende og ambitiøse renovering har krævet tæt samarbejde mellem både rådgivere, bygherre, myndigheder og entreprenør. Hovedparten af beboerne boede i boligerne under arbejdet, det har krævet dialog og masser af vilje til at løse udfordringer.
RUBOW_Grønnedalsparken_04
RUBOW_Grønnedalsparken_05
RUBOW_Grønnedalsparken_06
RUBOW_Grønnedalsparken_07

Helhedsrenoveringen er gennemført i samarbejde med JFP A/S, ERIK arkitekter, Archinet, Oluf Jørgensen og ByMunch for Skanderborg Andelsboligforening.

År  

2014 - 2018

Bygherre  

Skanderborg Andelsboligforening

Sted  

Skanderborg

Størrelse  

297 boliger

Totalentreprenør  

JFP

Arkitekt  

RUBOW arkitekter, ERIK arkitekter og Archinet

Ingeniør  

Oluf Jørgensen

Landskabsarkitekt  

ByMunch

Fotograf/Visualisering  

Thomas Lindblad

Præmiering  

Skanderborg Kommunes arkitekturpris 2018

Entrepriseform  

Totalentreprise

Entreprenør  

JFP

Status  

Udført