HCØ Instituttet


Laboratorierenovering på Københavns Universitet
Parret Koppel designede bebyggelsen, som består af tre laboratoriebygninger i hver seks etager i 1958-64. Bebyggelsen indeholder laboratorier til forskning og undervisning, supportfunktioner og kontorer og gennemgår en total indvendig renovering. Bebyggelsen er ikke erklæret bevaringsværdig, men gennem bygningsregistreringen kortlægges særlige kvaliteter i interiøret, som bør bevares. Det drejer sig eksempelvis om trægulve med lemme til teknikdæk, dørkarme, trappetårne mv.

Brugerproces og etapeplanlægning
Bygningernes nuværende lejere, skal flytte til den nye Niels Bohr-bygning og fire nye lejere skal samles i bygningerne når renoveringen er gennemført. En omfattende brugerproces har lagt grundlaget for byggeprogrammet og en etapevis udførelse.

Det gode laboratorium
Behovene i et forskningslaboratorium vil næsten altid være et øjebliksbillede som kan forandres hurtigt. Derfor laboratoriernes indretning, aptering og føringsveje planlagt med højst mulig robusthed, så fremtidige behov imødekommes. Herudover designer vi laboratorier og tilhørende supportrum med udgangspunkt i behovsafklaringerne og flowanalyser, så indretningen understøtter arbejdsgangene og sikrer et godt arbejdsmiljø med høj sikkerhed i
laboratoriet.

Processtyring
Bygningerne registreres i Dalux som kobler vurdering af overfladers, bygningsdeles, inventars og installationers beskaffenhed med Revit. Sådan kan det tidligt i processen skabes ret præcise økonomiske scenarier, som kan anvendes i prioriteringen af indsatserne i projektet.

År  

2017-2020

Bygherre  

BYGST

Sted  

København

Størrelse  

14.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Totalrådgivning under rammeaftale

Samarbejdspartner  

Tyréns