Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark binder Roskilde, Høje-Taastrup og Greve Kommuner sammen i et stort sammenhængende naturområde. Vores forslag til udvikling af stedet peger på en ny ramme om det aktive friluftsliv og de storslåede naturoplevelser som destination for både lokale og regionale gæster.

Untitled-12

Områdets historie som indvindingsområde har efterladt et særegent kuperet, næringsfattigt og storskala landskab hvori forslaget tager sit afsæt på alle skalatrin gennem fire strategiske greb: Urskoven, Ankomsten, Iscenesættelse af Oplevelserne og Aktiviteterne. De fire strategiske greb giver et robust redskab til at skabe et unikt natur- og rekreativt område over tid. Strategiens robusthed findes i dens fleksibilitet, hvor ændringer kan indarbejdes, og udviklingen justeres efter behov og kapacitet.strategier

Biobælte
I biobæltet udvikles Danmarks største sammenhængende urskov. Resultatet bliver en unik natur skabt uden tilførsel af hverken etablerings- eller driftsmidler.

Gravehistorien som ankomst
Gravehistorien skaber rammen omkring ankomsten til Underland. Ved at udnytte de aktive, rå og endnu ikke retablerede grusgrave, som indenfor 10 år overdrages til naturparken, skabes en tilgængelighed til det helt særegne gravelandskab og området som helhed. Yderligere foreslår vi at opgradere veteranbanens perroner, så stedets industrihistorie bliver tydeligt fremhævet som en fælles identitet  i ankomsten til stedet.

Untitled-16

Oplevelsesstier
Seks tematiske oplevelsesloops formidler stedets historie gennem landskabet. Oplevelsesruterne suppleres af et hovedstinet som skaber muligheder for variationer på ruterne samt sammenbinder til de omkringliggende bysamfund. Stierne markeres af integrerede elementer som anviser retning og på samme tid fungerer som eksempelvis udkigspunkt, bænk eller bro.shelters

 

 

Aktiviteter i fritidslandskabet
Nye shelters åbner for overnatning, iscenesætter det helt særlige landskab og skaber gennem arkitektur i høj æstetik og kvalitet reasons to go. Arkitekturen inspireres af de store stenblokke, som i istiden blev flyttet til Hedeland fra hele norden.

”RUBOW´s landskabelige indpasning og udformningen af de foreslåede shelters viser en indlevelse i landskabet og visionær kobling af natur, landskab og arkitektur til stor inspiration. De seks tematiske loops/oplevelsesruter er et stærkt og velargumenteret element i forslaget, navnlig set i forhold til forslagets tydelige stedspecifikke oplevelseskoncepter […] Dommerkomitéen finder, at RUBOW står stærkest på det formidlingsmæssige og i deres overbevisende tilgang til bruger-/målgrupper og oplevelseskoncepter.”

Uddrag fra dommerbetænkningen

Med naturen som ramme videreudvikles området med et mangfold af organiserede og uorganiserede aktiviteter. For at udnytte den energi der findes i foreningslivet og brugerne af Hedeland, og for at kunne styre udviklingen af den fælles vision i en organiseret ramme foreslås en ny organisationsmodel, der samler udviklingen under en fælles forståelse af stedets udvikling.
Untitled-13
Forslaget er udarbejdet i parallelopddrag

År  

2016 - 2017

Bygherre  

Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune

Sted  

Hedehusene

Størrelse  

1500 ha

Arkitekt  

RUBOW arkitekter og Reiulf Ramstad Arkitekter

Ingeniør  

Dines Jørgensen og Co

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Jørgen Bo Larsen, Stagis og Henrik Vibskov

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Status  

Parallelopdrag

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen