Hegnets Have

Hegnets-Have_Entrance-1200
I Hornbæk Syd, på kanten af by og land, skal opføres et nyt pleje- og rehabiliteringscenter med 50 boliger og sundhedscenter.

Identitet i de levende hegn
Stedets karakterfulde grønne levende hegn bevares fremhæves med supplement af nye mindre hegn på begge sider af den nye bebyggelse. Sådan videreføres eksisterende og genkendelige landskabelige motiver og stedets identitet styrkes og giver kontakt og udsyn til natur og levende hegn fra alle boliger og funktioner. Årstidernes skifte, trærækkernes filtrering af lys, indramning af udsigter ud i trækroner samt et rigt dyreliv giver stedet en stemning af at være placeret midt ude i den levende natur, med plads til motion, fordybelse og sanseindtryk. Hegnet opdeler naturligt bebyggelsen i en offentlig zone med sundhedshus og adgang i bil og en mere privat zone med boliger, hvor arealerne indrettes som grønne uderum for ophold, motion og aktiviteter. Hegnet fungerer som faunapassage for områdets rige dyreliv og vil bidrage til varierede naturoplevelser.

Hegnets-Have_Interior-1200

En genkendelig privat bolig
Bygningerne fremstår i tegl med store partier i glas, som giver en god sammenhæng mellem den private bolig og de grønne omgivelser. Det er med til at skabe den nærhed og samhørighed, som er kendetegnende for tæt/lavt byggeri. Sekvenser, variationer og korte forløb i bygninger, hegn og landskab giver stedet menneskelig skala og gode muligheder for den enkelte beboer til føle sig hjemme, både inde i og uden for boligen.

Hegnets-Have_Exterior-1200Helende arkitektur
Det nye pleje og rehabiliteringscenter er designet efter inspiration fra evidensbaseret forskning om helende arkitektur. Ved at arbejde bevidst med arkitektoniske elementer som lys, skala, materialitet og rumlige sammenhænge, er skabes en behagelig atmosfære som ramme om hverdagen.

År  

2016

Bygherre  

VIBO

Sted  

Humlebæk

Størrelse  

6.500 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Balslev Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Status  

1. præmie i indbudt konkurrence, under projektering

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland

Samarbejdspartner  

BDO Consulting og SPJ Rådgivning