Hegnets Have

RUBOWark.Hegnets have4

Levende hegn for flora, fauna og boligliv.
Omdrejningspunktet i Pleje- og Rehabiliteringscentret Fredensborg er det eksisterende levende hegn der er levested for flora og fauna. Stedet tilføres nye levende hegn i flere skalaer, der understøtter biodiversiteten og samtidig skærmer sundhedshuset og plejeboligerne i en sanselig og oplevelsesrig natur.

RUBOWark.Hegnets have2

Et nyt vådområde til regnvandsopsamling og naturstudier lægges i forlængelse af naturbeskyttelsesområdet og aktivitetspladsen, der sammen skaber et sammenhængende blågrønt forløb med naturoplevelser og aktiviteter med høj tilgængelighed i tæt kontakt med Langebjergstien – Kulturaksen – og kvarterets skole og daginstitution. 

RUBOWark.Hegnets have5

21 - ny

År  

2016

Bygherre  

Boligforeningen VIBO og Fredensborg Kommune

Sted  

Humlebæk

Størrelse  

6.499 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Balslev Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Status  

Vundet grundkøbskonkurrence

Samarbejdspartner  

BDO Consulting og SPJ Rådgivning