Helsingør Sundhedshus

Sundhedshus Helsingør3
Helsingør Sundhedshus er et konkurrenceforslag lavet i samarbejde med GVL entreprise A/S og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører. Huset skal opleves som en udstrakt hånd, der inviterer patienter og pårørende indenfor. Arkitekturen og de rumlige forløb er enkle og entydige. Bygningen favner og guider sine brugere gennem indre logiske forløb og videre ud i de skønne grønne omgivelser.

Sundhedshuset er designet som et moderne sanatorium, hvor lys, luft og udsigt er centrale og ledende værdier for alle husets brugere. Med patienternes velvære i fokus, følger omsorgen for personale og medarbejdere helt naturligt, som skal trives i de samme optimale rammer som patienterne.

Opdelingen mellem front-stage og back-stage opleves udelukkende som en organisatorisk logik, hvor hensynet til flow, wayfinding, service og interne relationer er udslagsgivende faktorer for disponeringer og skillelinjer. Rum, facader, overflader og indretning udgør en helstøbt, omsluttende og nærværende bygningsramme for alle brugere af Sundhedshuset. En ramme, der taler et tydeligt sprog.

Sundhedshus Helsingør4
Sundhedshus Helsingør5
Sundhedshus Helsingør6

År  

2018

Bygherre  

Helsingør Kommune

Sted  

Helsingør

Størrelse  

14.725 m2

Totalentreprenør  

GVL entreprise

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo, RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Afsluttet konkurrence

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland

Samarbejdspartner  

GVL entreprise, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører