Herredsvang

Renovering og tagboliger og totaløkonomiske betragtninger
Vi ser mange muligheder i at udnytte Boligforeningen Ringgårdens bygninger, og stedets iboende potentialer, fremfor at forsøge skjule dem.

Vores forslag repræsenterer en minimalisktisk tilgang hvor vi skræller af, i stedet for at fylde på. Vi ser strategien som en måde at dyrke bygningernes iboende potentialer fremfor at finde på nye historier. Herved bliver det arkitektoniske greb også bebyggelsens bæredygtige strategi.

Liv på taget
Tagboligerne har mulighed for at gøre bebyggelsen ’færdig’. Vi ønsker at skabe et friskt og inviterende design der appellerer til de unge, hvor tagboligerne bliver et mini-fællesskab i det store fællesskab. Gennem udtrykket i tagboligerne, skaber vi større sammenhæng og en identitet for stedet.

Ved at montere tagboligerne som selvstændige bokse på taget, løses flere funktionskrav i ét design. Det giver mulighed for at udtrykke en skala, der afspejler de små boligtyper. Der etableres trygge og robuste værn omkring de udsatte adgangsveje, der indbygges trappetårne og monteres solide gangbroer.

Grønne omgivelser
De grønne omgivelser med velvoksne træer danner også en vigtig ramme om byggeriet, de færreste sikkert vil karakterisere som smukt. Udsigten til det grønne og solens spil i de lyse facader dyrkes yderligere i forbindelse med renoveringen, så bebyggelsen fremstår mere let og lys end i dag, og med flere kig til det grønne. Gavlene opgraderes med gavlvinduer og begrønnes.

Fællesskaber
Et af de mest driftsoptimerende, og dermed bæredygtige, tiltag i alment boligbyggeri er minimering af fraflytning. Ungdomsboligerne må forventes at have en højere grad af fraflytning end andre boligtyper. Alligevel vil vi gerne foreslå en tagboligbebyggelse der appellerer til samliv, og dermed forhåbentligt kan påvirke fraflytnings-raten positivt. Altangangen dyrkes også som et sted med opholdsmæssige kvaliteter som basis for etablering af nye fællesskaber.

År  

2018

Bygherre  

Boligforeningen Ringgården

Sted  

Aarhus

Totalentreprenør  

NCC Danmark A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Viggo Madsen A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Tilbudsforslag