High Five

RUBOW arkitekter har som totalrådgiver for Lejerbo vundet retten til at opføre 3 ud af grundens 5 tårne, der skal rumme 69 nye almene boliger, på Beauvaisgrunden ved porten til København.

Boligerne opføres som almene boliger, men bliver alt andet end almindelige.  Bebyggelsen er et markant forslag til en bæredygtig byudvikling hvor støj, forurening, vind og klimasikring håndteres i et helhedsorienteret og oplevelsesrigt designgreb med fokus på fællesskab og kant. Tårnenes femkantede grundform, giver tårnene flere rationelle fordele både i forhold til boligkvalitet og klimadesign.

Bynatur og boliger
Bynatur og boliger indgår i en sammenhængende rumskabende komposition i alle skalatrin til glæde for den enkelte bolig og kvarteret som helhed.

Beauvaisgrundens vilde og selvvoksede åndehul på kanten af byen er et stærkt fundament i omdannelsen af grunden til et nyt bolig- og erhvervskvarter. Landskab og bygninger flettes i vores forslag sammen i ét samlet greb. Bygningerne flyder ned og ud i landskabet, og landskabet kravler op og ind i bygningen. Begrønnede bakker og volde i en frodig klimapark definerer rammen for en helt ny type byrumshierarki baseret på lagdelte zoneinddelinger af private, semiprivate og offentlige zoner, oplevet i et visuelt sammenhængende miljø.

Kvalitetsrigt klimadesign
De udsigtsbaserede og velbelyste boliger tilbyder gode rammer for byliv og fællesskab, og bidrager til et grønt image, som enhver Københavner vil være stolt af at bo i. Nøgleord som panoramaudsigt, sollys, adgang til grønne naturområder, udnyttelse af kantzoner, en synlig og oplevelsesrig håndtering af regnvand, en effektiv og variabel klimaskærm og en aktiv og kvalitativ nedbrydning af støj og vind kombineret med robuste materialer med god finish og patina er med til at sikre et grundlæggende ’grønt’ og indbydende boligklima i bebyggelsen.

RUBOW_High Five_Ext

 

År  

2016 - 2019

Bygherre  

Lejerbo

Sted  

Rovsinggade, Østerbro

Størrelse  

6.700 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Balslev og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

Møller & Grønborg

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / Vismo

Sagsansvarlig partner  

Britt Nemmøe