Gl. Præstegård

Historien om den oprindelige præstegård fortolkes i en ny landsby for ældre der inviterer omgivelserne indenfor.


Landsbyliv og fællesskab
Bebyggelsen tager afsæt i en skala og arkitektur, som dyrker det lille byhus i landsbyen. Landsbyen består af 56 plejeboliger, 26 ældreboliger – og yderligere 12 seniorboliger.

Torvet
Bebyggelsen udløber fra det centrale torv, som er fredet for kørende trafik. Herfra er der adgang til de forskellige boligtilbud, der bugter sig som længer af rækkehuse omkring intime haver og knækkede gadeforløb. Som hovedaktør på Torvet ligger Fælleshuset med restaurant, servicetilbud og forsamlingslokaler til frivillige. Restauranten er åben for nabolaget og det lokale gymnasium.

Inviterer til aktivitet
Selve plejecentret tilbyder varierede aktivitets- og opholdssteder som den fine hall med træningstrappe, træklædte pejsestuer, slyngelstue med billard og bar, wellness salon og orangeri.
Hjemlighed
Temaet ‘huset og hjemmet’ har været ledetråden for alle de valgte løsninger i form, materiale og indretningsforslag.

Identitet og skala
De enkelte boliger fremstår som rækker af farvede byhuse, der giver identitet til bebyggelsen. De fremskudte karnapper bidrager yderligere til en menneskelig skala og definerer intime havezoner ud for den enkelte bolig.

Alle boliger er øst–/vest orienteret, mens fællesarealerne er orienteret mod syd med gode forbindelser til små fælleshaver. Med en smal husdybde sikres gode dagslysforhold, og understøtter en god døgnrytme for beboerne.

Karnappen
De fremskudte karnapper bidrager til at give bebyggelsen en menneskelig skala og definere intime havezoner ud for den enkelte bolig.

År  

2010-2019

Bygherre  

DSI Himmelev Gl. Præstegård v. OK-bolig

Sted  

Roskilde

Størrelse  

6.545 m², 82 pleje- og ældre boliger

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Balslev rådgivende ingeniør A/S

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab Aps

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter / OK-Fonden