Holmegårdsparken

Etapedelt nyopførelse af 120 almene plejeboliger med aktivitetscenter i Gentofte samt opdatering af den bevaringsværdige Albertis Villa, til fælles kulturhus.

RUBOW Holmegaadsparken2

Boligen i parklandskabet
Holmegårdsparken er et grønt kvarter i byen – et moderne byintegreret plejehjem. Bebyggelsen er en naturlig forlængelse af den by den er en del af og har karakter af en åben parkbebyggelse frem for et klassisk plejehjem. Boligerne fletter sig ud i landskabet og parkrummet inviterer byens borgere helt tæt på plejeboligerne så børneliv, hundeluftere og andre kan bidrage til hverdagsoplevelser for borgere, som i høj grad lever livet indenfor den private bolig.

RUBOW Holmegaadsparken4

Her bor jeg!

For at skabe gode, velbelyste rum, med godt udsyn og sammenhæng til omgivelserne, er boligerne designet med en kort dybde, som giver de bedste rumlige kvaliteter i både opholds-, sove- og baderum. Alle boliger har en karnap, som giver panoramaudsigt til det liv, der foregår udenfor. Karnappen fremhæver i facaden billedet af individuelle boliger, og giver i sine forskudte mønstre overdækkede udearealer til boliger i stueplan. De karakterfulde karnapper bidrager til den menneskelige, håndgribelige skala og giver personer med begrænset mulighed for selv at tage kontakt til omverdenen en følelse af at høre til.

RUBOW Holmegaadsparken3

År  

2010-2016

Bygherre  

DSI Holmegårdsparken v./ OK-bolig

Sted  

Ordrup

Størrelse  

13.500 m²

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Orbicon

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab

Præmiering  

Årets byggier i boligkategorien, 2016, Odsgaard medier

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Entreprenør  

Einar Kornerup

Sagsansvarlig partner  

Lars Hetland

Samarbejdspartner  

Fotograf: Torben Eskerod