Hornbæk Plejecenter

Fællesskab på Kastanjegården
På en grund i landlige omgivelser i Hornbæk, er forslaget lavet til opførelsen af 54 nye plejeboliger. Med referencer til ‘bondegården’ skal Kastanjegården danne rammen om et fuldt og varieret liv, som gårdene gjorde engang. Det var her mange mennesker boede, levede og arbejdede sammen i et kompakt stedbundet fællesskab.

Gårdens kvaliteter
Gården opføres i to etager, med et karakteristisk spånklædt tag. Tagets form er med til at nedskalere bygningen, så den opleves intim, inviterende og hjemlig. Bygningens karateristeske snit vil tegne sig markant og smukt i det åbne landskab, der omgiver Kastanjegården. Kastanjegården udformes som en rigtig gård i en samlende nedtonet skala, som støtter beboerne i et oplevelsesrigt hverdagsliv, hvor det er trygt og inspirerende at bevæge sig rundt på egen hånd, og som vil blive en fællesskabende ramme om et rigtigt arketypisk hjem.

En tryg ramme om hverdagen
Gårdens omsluttede bygningsstruktur og gårdsplads skaber en tryg ramme for beboerne, som frit og på egen hånd, kan
udforske og gå på opdagelse. Fælles bevægelses-, opholds- og aktivitetszoner, både ude og inde, er tænkt med en høj grad af transparens, så beboere og personale kan orientere sig på tværs af gårdspladsen og lysets positive betydning
for velvære og døgnrytmefornemmelse får de bedste vilkår.

Et lokalt samlingssted
På Kastanjegården er lokalsamfundet en velkommen gæst. Gårdens nordøstlige hjørne åbner op og inviterer indenfor til porthallen og videre ind på den lyse gårdsplads. Porthallen er indrettet som en lounge, der både inviterer nærmiljøet indenfor og fungerer som kobling mellem frugtlunden, bygningens tilbud og den indre gårdsplads.

Et helende og stimulerende landskab
Både boliger og fællesarealer er tæt knyttet til forskelligartede landskabsoplevelser. Centralt og skærmet i bygningens indre ligger Gårdspladsen, et frodig og trygt omdrejningspunkt i hverdagen for beboere og personale. Gårdspladsen er udformet med forskellige aktivitetsflader, der giver et varieret og sanserigt forløb med åbne og lukkede beplantningsrum langs stierne. Det er let for beboeren at bevæge sig rundt på de brede fastbelagte betonflisegange og -flader og vælge aktivitetsrum til og fra.

År  

2016

Bygherre  

OK-fonden og Helsingør Kommune

Sted  

Hornbæk

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Status  

Konkurrenceforslag

Samarbejdspartner  

Dominia