Hyrdehøj

Konkurrenceforslag til 104 nye plejeboliger i udkanten af Roskilde
hegnetshave3Kvarteret Hyrdehøj
Hyrdehøj udlægges i forslaget som et bykvarter til pleje- og rehabilitering. Kvarteret samler eksisterende udbygninger syd for Hyrdehøj Centret i et bymæssigt greb, som understøtter oplevelsen af at være en del af de lokale bymiljøer. Det nye plejekvarter opbygges af en serie rækkehuse, koblet i små naboskaber. Sådan udnyttes grundens egenskaber til at skabe forskellige steder; et bystrøg mod nord, kigget til gravhøjen mod syd, aksen gennem Hyrdehøj Centret og naboskabet til de almene boliger i øst og Kløverparken mod vest.

hegnetshave4Fletning af by og landskab
Hyrdehøj ligger i en karakterfuld landskabelig grøn ramme med en kæmpehøj i syd som et lokalt, kulturhistorisk spor. Ønsket om nærhed og kontakt til Hyrdehøj Centret samt respektafstanden til kæmpehøjen har dannet afsæt for at skabe et bolignært bystrøg mellem Hyrdehøj Plejecenter og centret. Det er her den centrale ankomst placeres med en byrumsløber i aksen, der forbinder centret og plejecenter og inviterer ud i landskabet med det indrammede kig ud til højen.
Naboskaberne organiseres omkring skærmede haver, som indrettes med hver sin stemning og skaber en varieret oplevelse over både døgn og årstider i boliger og fællesarealer. Haverne danner en tryg, stimulerende og frodig ramme om udendørs aktiviteter og ophold.
hegnetshave2hegnetshave

År  

2015

Sted  

Roskilde

Størrelse  

9.750 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Rambøll

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen