Ingeborggården interiør og wayfinding

RUBOW Generationernes Hus_ 9Ingeborggården, interiør og wayfinding

Hjemlighed og inklusion
RUBOW arkitekter vandt i 2021 opgaven, og i januar 2023 åbner dørene til Ingeborggården på Frederiksberg. Følelsen af et hjem på Frederiksberg, tilhørighed, kvalitet, tryghed, inklusion og fællesskab har været grundtankerne fra projektets start. Det understøtter interiør og skiltning igennem design, form, farver og materialevalg. Vi ønsker at skabe hjemlighed og et professionelt arbejdsmiljø uden at det bliver ‘institutionspræget’, med historisk fortælling og fine detaljer detaljer.

Om Generationernes Frederiksberg
Generationernes Frederiksberg er et helt nyt bykvarter i grænselandet mellem det gamle og det nye Frederiksberg, der erstatter et eksisterende plejehjem og fodboldklub langs banerne ved K.B. Hallen. Ingeborggården drager inspiration fra det historiske Frederiksberg med smukke bygninger og elegante grønne frirum koblet med et mere dynamisk byrumsdesign.

Ingeborgården er udformet som et åbent og generøs plejehjemsbyggeri med en række haver og pladser dedikeret forskellige funktioner, der vil fungere som generatorer for byliv. De forskellige byrum skaber plads til forskelle – forskellig hastighed, forskellige sindstilstande og forskelligt liv.

Aktivitet og fællesskab på tværs af generationer
Ved at integrere et nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub skabes muligheden for at etablere en række mere udadvendte servicetilbud som f.eks. caféen, der kan bruges af stedets forskellige brugere henover døgnet og være med til at skabe en højere grad af aktivitet og fællesskab på tværs af generationer.

Indretning
Farvekoncept
Skiltning & wayfinding


RUBOW Generationernes Hus_ 11Flere billeder på vej

År  

2021-2023

Bygherre  

Frederiksberg Kommune / Ingeborggården

Sted  

Frederiksberg

Adresse  

Troels-Lundsvej

Størrelse  

19.188 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Status  

Igangværende

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen