JORTON domicil

RUBOW arkitekter har forestået arkitektrådgivning vedr. om- og tilbygning af Jortons domicil i Skejby. Bygningen fra 1975 fremstod inden ombygningen som en gedigen og sund bygning, men med et tungt og lukket udtryk, der ikke virkede tidssvarende.

JORTON01

Bygningens indre var mørkt, som følge af at de oprindelige mørke overflader var bevaret, og bygningens vinduer var små. Med ombygningen er der gennemført modernisering af bygningens ydre såvel som indre. Arbejdet omfattede bl.a.:

  • Ny tilbygning i forlængelse af hovedbygning.
  • Udvendig efterisolering af tag og facader.
  • Store markante glaspartier ved indgange og kantine, og nye større vinduer i alle kontorer.
  • Udskiftning/renovering af alle indvendige overflader.
  • Etablering af nye indvendige glasvægge.
  • Gæsteparkering foran bygningens hovedindgang.

JORTON02

JORTON04

Efter ombygningen fremstår domicilet lyst og imødekommende, og signalerer til omverdenen at Jorton er klar til en ny tid.

År  

2014-2015

Bygherre  

JORTON A/S

Sted  

Skejby

Størrelse  

113 m2 nybyg og 840 m2 ombyg

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Samarbejdspartner  

LB Consult A/S