Kildegården


Nyt kraftcenter kobler kultur og bevægelse
Roskildes forenings-, kultur- og sportsliv samles i en markant campus tæt på den historiske bykerne. Det tidligere kaserneområde transformeres til et nyt kraftcenter, der kobler Roskilde bys kulturliv og læringsmiljøer med sport og bevægelse. Mødet mellem de to kulturer, rammesætter hvordan oplevelses-, bevægelses- og opholdszoner organiseres og et fleksibelt brug af bygninger og byrum.
Forsænket multibane
Helhedsplan 1:500
Plads til det spektakulære og det nære

Exercerpladsens urbane flade flettes med parken i det grønne strøg, der dedikeres til dyrkning og madkultur, samtidig med at Kildegårdens lukkede overflader omdannes med grønne blå og klimaløsninger. Kunstens Hus introducerer en ny sammenhæng mellem bygning og plads, terræn og tag. Med Kunstens hus indtagelse af Kildegården genskabes definerede rum med et åbent brug fra store begivenheder til den selvorganiserede idræt.
Kildegården_Planudsnit-bassin-1.200-1200Kildegaarden_interior-1200

År  

2016

Bygherre  

Roskilde Kommune

Sted  

Roskilde

Arkitekt  

Mutopia ApS

Ingeniør  

MidtConsult

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S