Kingoskolen

Kingo-stor

Kingoskolen var et af de første skolebyggerier, der skulle leve op til den nye folkeskolelovs visioner om fremtidens skole. Ønsket om et lavt energiforbrug, et godt indeklima samt lave driftsomkostninger var styrende for skolens byggetekniske udformning. Skolen består af 4 basishuse med 4 hjemklasser – elevernes egne områder med mange intime inden- og udendørs opholdsarealer. Herfra går eleverne til de fælles fagområder, som er placeret i 4 huse omkring en grønnegård. I 2006 blev Kingoskolen udbygget med klasselokale samt fællesareal til et eksisterende hjemklasseafsnit.

 

BÆREDYGTIG STRATEGI
Fokus på bæredygtige materialer.

planinterieur_balkoner_mediatek interieur_mediatek_trappe

År  

2000-2006

Bygherre  

Frederikssund Kommune

Sted  

Slangerup

Størrelse  

4.500 / 300 m2

Ingeniør  

Dominia AS

Entrepriseform  

Hovedentreprise - Skanska Danmark A/S