Køge Nord Plejecenter

På Køge Nord Plejecenter er hjemlighed i fokus – fra det store greb helt ned i detaljerne og indretningen af den enkelte bolig. Vi skaber hjem, som i materialer og skala er genkendelige og trygge for de borgere, der samtidig bliver en del af et større fællesskab.

Udfordringen er potentialet
Ifølge VVM undersøgelser har grunden et for højt støjniveau til boligbebyggelse. Støjen kommer primært fra den nærliggende Køge Bugt Motorvej og i mindre grad fra jernbanen, som ligger tættere på byggefeltet.

Akustik har derfor været nøglen til plandisponeringen. Bebyggelsen har indre skærmende gårdmiljøer til fælles brug og et lydlandskab, som tillader ophold og stille områder. Bygningerne udføres som en lukket randbebyggelse, der vender ryggen til støjen og åbner sig med store vinduer og terrasser mod det støjbeskyttede og intime gårdrum, der tilbyder centrets beboere tryghed og nærhed, når de opholder sig uden for – tæt på centret – et stort plus for især demente beboere.

Boligen – mit hjem
Boligerne er designet, så de kan bruges både som almindelige plejeboliger og som demensboliger, med gode materialer og grønne gårdhaver, som rammen om en god alderdom. Boligerne er orienteret omkring grønne gårdrum, indrammet af glas. Gangarealer bliver et naturligt opholdsareal med masser af dagslys og interaktion mellem ude og inde. Samtidig giver bygningens transparens personalet overblik på tværs over hele boenheden.

Rehabiliterende landskab
Uderummene er anlagt som en kombination af et større sammenhængende parkrum og intime gårdhaver. Parken er fællesskabets rum, hvor rehabiliterende og sociale aktiviteter kan foregå på tværs af boliggrupper. Beplantningen er store træer og plæner og den omgivende by inviteres indenfor. I de mere private gårdhaver forlænges de fælles opholdszoner ud i skærmede udearealer med sanseoplevelser i form af dufte, detaljering, lyd og stoflighed.

År  

2016-2018

Bygherre  

Køge Kommune / GVL

Sted  

Køge

Adresse  

Fuglebæk Allé / Egedesvej

Størrelse  

Fase I: 2.800 m2 , 32 boliger Fase II+III ca. 5.000 m2

Totalentreprenør  

GVL

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

DOMINIA

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført