Køge Rådhus og butikker

Koege raadhus (3)
Rådhus og butikker
Udvidelsen af Køge Rådhus er en kompleks opgave i kategorien mix-use. Projektet indeholder butikker i stueetagen samt en udvidelse af Køge Rådhus.

Bebyggelsen er etableret i forbindelse med en større omlægning og udvikling af Køges handels- og kulturliv og er en viderebearbejdning af skitseforslag udarbejdet af Årstiderne Arkitekter. Udvidelsen af rådhuset er med til at kickstarte visionerne for området, og RUBOW arkitekter har stået for en bearbejdning af facader og kontorindretning på dispositionsforslagsniveau samt hovedprojektering af projektet, som er udført i totalentreprise.
Koege raadhus (2)
Rådhusudvidelsen – koblingen af nyt og gammelt
Rådhuset træder frem i gadebilledet og markerer husets særlige funktion ved at adskille sig i både materialer og form. Med en base af mørke teglsten fastholdes byens takt og proportioner, mens en let glasbygning lægger sig ovenpå og danner overgang til himmelrummet. Den lette konstruktion krager ind over en del af det eksisterende rådhus og etablerer en samhørighed og formidler koblingen mellem nyt og gammelt – enkelt og elegant.

Rådhuset – en attraktiv arbejdsplads
Udvidelsen skaber plads til 210 ansatte i en variation af rumligheder organiseret ud fra ønsket om at skabe en attraktive arbejdspladser i et hus, som fordrer tilfældige møder, uformel videndeling og som et rart sted at være. Der findes mindre kontorer, større åbne mødesteder samt indre gård- og taghaver, nøje disponeret således at lys- og arbejdsforhold understøtter husets muligheder for fleksible samarbejdsformer.

(K:\01 IGANGV306RENDE KONKURRENCER\1151 K370ge Kommune proje

 

År  

2015-2017

Bygherre  

Køge Kommune og TK Development

Sted  

Køge

Adresse  

Iver Hutfeldsvej

Størrelse  

4.680 m2

Totalentreprenør  

GVL Entreprise

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

MOE rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført