Kolbøtten

Den nye integrerede motorik- og idrætsinstitution Kolbøtten ved Bavnehøj Skole i Kolt, omfatter gennemgribende renovering og ombygning af en tidligere SFO-bygning fra 1978, samt tilbygning af nyt børnehaveafsnit, nye børnegarderober og nyt krybberum.
RUBOW_Kolt_02

Forskudte voluminer
Bygningen bliver langstrakt som grunden den ligger på, og udtrykker sig som tre forskudte voluminer, hvoraf det midterste er højest og rummer den fælles hovedindgang og det store samlende fællesrum.

Institutionens tag udføres med asymmetrisk taghældning, hvorved bygningen tegner sig knapt og præcist mod indgangsfacaden mod nord, mens den mod syd åbner sig med et favnende tagudhæng og store vinduespartier fra de sydvendte grupperum og fællesrum. Tagudhænget modvirker overophedning af opholdsrummene og skaber samtidig en beskyttet bygningsnær opholdszone.

Tag, nordfacade og partielt gavle bliver sort-grå i tagpap og facadeplader og danner ryg og ramme om de primært sydvendte lyse træfacader, der giver et varmt og venligt udtrykt mod legeplads-siden.

Fleksibilitet og genkendelighed
Institutionens grupperum kan disponeres fleksibelt til vuggestue- eller børnehavegrupper, men institutionen forventes opstartet med 3 vuggestue- og 2 børnehavegrupper. I hvert af de fem grupperum udføres en farvet vinduesniche, der referer til regnbuens farver og udtrykker sig som grupperummets kendetegn både indvendigt og udvendigt.

I hvert af de fem grupperum udføres en farvet vinduesniche, der referer til regnbuens farver og udtrykker sig som grupperummets kendetegn både indvendigt og udvendigt.

Brugerproces
Renovering, ombygning og nybygning er udført gennem en meget grundig brugerinddragelse i form af en gennemført RULL proces, styret af RUBOW arkitekter.

RUBOW_Kolt_03

RUBOW_Kolt_06

RUBOW_Kolt_08

RUBOW_Kolt_09

År  

2016-2018

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Kolt Østerparken

Størrelse  

700 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Thomas Lindblad

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Samarbejdspartner  

LB rådgivende Ingeniører, WainøFrandsen By & Landskab