Kontorindretning ved Rådhuspladsen

Kontorerne havde ikke været istandsat siden slut 70’erne og start 80’erne og trængte til en gennemgribende renovering. Istandsættelsen og ombygningen omfattede gulve, lofter, installationer m.m. i huset, idet der blev foretaget en kortlægning af, hvilke rum der havde de største behov, og hvilke der kunne gennemgå en mindre vidtgående istandsættelse.

Grafisk udsmykning af møderum
I forbindelse med renovering, er møderummene blevet bearbejdet således, at de får hver deres identitet og udtryk.

Vi introducerer kendte danske arkitekter, som gennem tiden har bidraget til porteføjlen af bygninger for den pågældende kunde, og giver hvert mødelokale en særlig identitet ud fra denne arkitekt, et værk, portræt og farveholdning. Man bliver nu inviteret til møde hos eksempelvis Steen Ejler Rasmussen eller C.Th. Sørensen.

Farvesætning og grafik på glas
Hver etage har én gennemgående primær farve, der bruges i grafik og tekst på glasset. Herved understøttes wayfindingen i huset og gør det lettere at genkende etagerne fra hinanden.

Glasvæggene ind til møderummene er udsmykket med arkitektens navn og portræt i et bearbejdet grafisk udtryk, og man vil gennem glasset kunne ane fortællingen fortsætte indenfor i form af farveholdning og grafisk print på enten væg og/ eller vægmonterede lydabsorbenter. Grafikken på glasset vil ud over udsmykning og wayfinding have funktion som diskretionsafskærmning. Det skaber privathed samtidig med, at man sagtens kan se og orientere sig fra begge sider ift. om møderummet er optaget eller hvad der foregår udenfor møderummet. Det sidste er især vigtig ift brand.

Indretning og møblering
Inventaret i mødelokalerne vil enkelte steder være oplagt genbrug af eksisterende møderumsinventar samt supplement af nyt, funktionelt og smukt design.

Der er lavet tiltag for at regulere akustikudfordringerne, særligt i de større kontorer samt i møderum. Og elinstallationerne gennemgås, og der laves energisparende tiltag.
Indretning
Branding & grafisk udsmykning
Farvekoncept
Grafik på glas