Kronløbsøen

Boliger i Nordhavn

Bygninger og byrum – et samlet hele
Øens karakter er formet i mødet mellem grønne bundarealer, hvorigennem bygninger og pladser skyder frem som klippeskær. Således er bygning, uderum og byrum bundet sammen i én samlet landskabelig og arkitektonisk bearbejdning. Øen tilbyder sine beboere og gæster et byrumsforløb på tværs, der samler hele bebyggelsen og både danner mulighed for færdsel gennem bebyggelsen samt nære, læfyldte udeophold langs boligernes facader. Det sammenhængende byrumsforløb skal først og fremmest danne gode rammer for korte ophold – for både øens beboere og besøgende. I hver ende af øen dyrkes de vigtige samlingssteder, som rummer plads til bylivet på øen.Identitet og egenart
Bebyggelsen på Kronløbsøen er udformet med tanke på at udnytte alle oplagte potentialer på stedet. At bygge direkte til vand skaber rum for nye arkitektoniske virkemidler. Bebyggelsen fremstår som monolitiske klippeblokke, som er udskåret i forhold til flow og kig til vandet. Langs vandkanten opstår derved varierede facadeforløb med slugte og slidser, der både sikrer tilgængelighed til vandet og markante indramninger af vandkig. Fra Fortkaj og Sundkaj opleves klippeøens vægge med skår, dybde og variation. Disse greb udskærer naturligt klippemassivet i selvstændige bygninger, der i skala kan danne grobund for etablering af lokale miljøer og naboskaber med tydelige tilhørsforhold.

Kantzoner
Hver bygning har sine særlige karakteristika, sine særlige kantzoner og adgangsforhold. Nogle boliger har vandet tæt på, andre har det langt væk, men med udsyn til det. Kantzonen langs vandet er indtagende. Den udnyttes på alle skalatrin fra de offentlige byhaver og arkaden ved fælleshuset til de små semiprivate opgangsplateauer, den lille fiskehylde og helt ned til de private altaner i stueplan med trædetrin i soklen, der skaber adgang til diskrete vandhylder til ophold med fødderne i vand.

År  

2016

Bygherre  

By & Havn

Sted  

Nordhavn, København

Størrelse  

39.000 m2 boliger og parkeringskælder under vand

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Status  

Afsluttet konkurrence

Samarbejdspartner  

LINK arkitektur, Multiconsult, DOMINIA, Møller & Grønborg