KU Science

Projektet omfatter 12 undervisnings- og forskningslaboratorier samt tilhørende birum. Samtidig er der etableret et nyt inspirerende studiemiljø med mødelokaler, læsesal og fællesfaciliteter.
Respekt for de arkitektoniske kvaliteter
RUBOW arkitekter har varetaget rollen som totalrådgiver og arkitektrådgiver på renovering og fremtidssikring af to laboratoriebygninger på KU Science.

Laboratoriebygningerne, der anvendes af Institut for plantevidenskab og miljø samt instituttet FOOD, er tegnet af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. Respekten og forståelsen for bygningernes arkitektoniske greb, kvaliteter og sammenhænge har dannet grundlag for en prioritering af den arkitektoniske arv, ved at genbruge Mogens Kochs møbler og bevare Steen Ejler Rasmussens fine bygningsmæssige detaljer.

Resultatet er en kraftig modernisering og opdatering af laboratoriefaciliteterne, så de svarer til nuværende ønsker og forskningsmæssige behov, samtidig med at bygningernes arkitektoniske greb og intentioner fortsat danner rammerne om et moderne undervisningsmiljø.

Fremtidssikrede laboratoriefaciliteter
De nye undervisnings- og forskningslaboratorier har gennemgået store funktionelle forbedringer – både i forhold organisering af arbejdsstationerne, nyt laboratorie-inventar i form af stinkskabe, LAF bænke og kemikalieskabe og forbedrede arbejdsgange funktionerne imellem. I takt med optimeringen og tilføjelsen af udstyr og teknik har nye krav til installationer resulteret i en opfattende restaurering og udskiftning af rørføring, ventilation og øvrig teknik i både laboratorier, kemikalierum og apparaturrum.

Laboratorieoptimeringen gennemføres desuden med høje krav til GMO-klassifikation samt med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og akustisk- og optisk indeklima.

Studie- og innnovationsmiljøer
Tanken bag studiemiljøerne er, at udvikle og understøtte den vidensdeling og interaktion mellem forsknings- og oplæringsfaciliteter, der skaber grobund for et inspirerende og innovativt universitetsmiljø. Studiemiljøet inviterer til ophold, faglig fordybelse og social interaktion med grupperum, læsesal og studienicher i tæt relation til undervisningslaboratorierne og de tilhørende forskerkontorer og birum.
Bæredygtighed
For at sikre det mest bæredygtige og fremtidssikrede resultat, har totaløkonomiske beregninger været et gennemgående redskab til opkvalificering af materialevalg og nedslagpunkter i renoveringen – altid med øje for drift og ressourceeffektivitet. Bæredygtige løsningsmodeller med fokus på materialers levetid, robusthed, driftbarhed og miljøbelastning har været den gennemgående tanke i dette og i alle tegnestuens projekter, både indefor renovering og nybyggeri.

År  

2016-2019

Bygherre  

BYGST

Sted  

København

Størrelse  

4.500 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Tyrens

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Entreprenør  

NHH