KU Science inventar og læringsmiljøer


Moderne læringsmiljøer med arkitektonisk arv og fine detaljer
Tanken bag studiemiljøerne er at udvikle og understøtte den vidensdeling og interaktion mellem forsknings- og oplæringsfaciliteter, der skaber grobund for et inspirerende og innovativt universitetsmiljø. Studiemiljøet inviterer til ophold, faglig fordybelse og social interaktion med grupperum, læsesal og studienicher i tæt relation til undervisningslaboratorierne og de tilhørende forskerkontorer og birum.

Respekten og forståelsen for bygningernes arkitektoniske greb, kvaliteter og sammenhænge dannede grundlag for en prioritering af den arkitektoniske arv, ved bl.a. at genbruge Mogens Kochs møbler og bevare Steen Ejler Rasmussens fine bygningsmæssige detaljer.

Resultatet er en kraftig modernisering og opdatering af laboratoriefaciliteterne, så de svarer til nuværende ønsker og forskningsmæssige behov, samtidig med at bygningernes arkitektoniske greb og intentioner fortsat danner rammerne om et moderne undervisningsmiljø.

Fremtidssikrede laboratoriefaciliteter
De nye undervisnings- og forskningslaboratorier har gennemgået store funktionelle forbedringer – både i forhold til organisering af arbejdsstationerne, nyt laboratorie-inventar i form af stinkskabe, LAF bænke og kemikalieskabe og forbedrede arbejdsgange funktionerne imellem. I takt med optimeringen og tilføjelsen af udstyr og teknik har nye krav til installationer resulteret i en opfattende restaurering og udskiftning af rørføring, ventilation og øvrig teknik i både laboratorier, kemikalierum og apparaturrum. Laboratorieoptimeringen gennemføres desuden med høje krav til GMO-klassifikation samt med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og akustisk – og optisk indeklima.

Fast inventar
Lærings- og studiemiljøer
Farvekoncept
Laboratorie, design & renovering