Ladegårdsparken

Renovering og revitalisering af 900 boliger, nye udearealer samt design af altaner.

910 boliger i 83 opgange fordelt på 22 blokke er blevet renoveret i helhedsplanen. Lejligheder er sammenlagt, der er kommet nye altaner og etableret nye køkkener, elevatorer, ventilation og blevet efterisoleret.

I disponeringen af altaner samt ude- og ankomstarealer er der lagt vægt på at skabe trygge og attraktive private uderum med høj grad af funktionalitet og skønhed. Den bærende designidé for torvet er et åbent koncept – en koncentration af rumdannende søjler, der danner grundlag for nye funktioner og aktiviteter, som brugerne kan være med til at programmere.

Bæredygtig strategi
Bebyggelsen er saneret for PCB, asbest, bly og chlorparafiner og tiltagene indeholder energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering af facader på 4. sal og ny miljøvenlig facadebeklædning af kompositmateriale med lang levetid og dermed lav vedligeholdelsesudgift.

Endvidere er tag og kviste blevet efterisoleret. Taget er blevet forsynet med integrerede solceller, der har kapacitet til at dække hele bebyggelsens fælles forbrug af el.

Social bæredygtighed i form af brugerindragelse ift. udvikling af ejerskab og naboskab via byggeprocessen.
ladegaardsparken (5)
ladegaardsparken 14 (3)

År  

2011-2014

Bygherre  

Holbæk Boligselskab

Sted  

Holbæk

Størrelse  

61.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S - 1. præmie i indbudt konkurrence

Ingeniør  

Orbicon A/S

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab Aps

Konsulent  

KUBEN management

Entrepriseform  

Hovedentreprise