Landskab ved Københavns Lufthavn CPH

Nyt grønt landskab i lufthavnen binder bagagefabrik, kantine og kontoretage sammen.

Københavns Lufthavne, CPH, forudser indenfor de kommende år stor vækst (fra ca. 29 mio. passagerer i 2017 til forventeligt 40 mio. passagerer inden for en årrække). For at imødekomme denne vækst planlægger CPH en større kapacitetsudvidelse på mange fronter i lufthavnen.
Nærværende projekt med Bagagefabrik West (BFW) imødekommer det stigende kapacitetsbehov fremadrettet, og defineres samtidig af en ny EU-lovgivning, der bestemmer at alle screeningsmaskiner i CPH’s eksisterende bagagefabrikker skal skiftes inden efteråret 2020.

Udearealerne omfatter Varegård Vest, forarealerne til Bagagefabrik Vest mellem bygningerne 616 og 602, tagterrasse samt bearbejdning af veje og infrastruktur.

Landskabeligt greb – det grønne og det taktile
Det har været en høj prioritet at indarbejde grønne løsninger og taktile materialer i udearealerne til babagefabrikken. Ved ankomsten skaber tretorn en farverig årstidsvariation og et dynamisk samspil med facaden. Ved kantinen medfører sedumtag, kombinerede bede og siddemuligheder en naturlig dialog mellem ude og inde – landskab og arkitektur. Samtidig bidrager sanselige bearbejdninger af belægninger og overflader til en menneskelig skala, og en let aflæselighed af udearealernes tempo og funktion.


Innovativt samarbejde
Teamet består af MT Højgaard, SWECO og RUBOW arkitekter. Projektet Baggage Factory West blev udbudt som samarbejdsmodel med 2 faser i et tæt samarbejde med Københavns Lufthavne. Projektet er udarbejdet på baggrund af skitseforslag udviklet af bygherrerådgiver Holm & Grut.

Overordnet består projektet af følgende hovedområder
∙  Ny bygning vest for LB14 (BFW): ca. 9120 m²
∙  Ombygning i LB14: ca. 700 m²
∙  Ny kælderforbindelse mellem T2 og LB14: ca. 480 m²
∙  Nye bygninger til transformerstation og nøddieselgenerator i Varegård Vest.

År  

2018-2020

Bygherre  

Københavns Lufthavne A/S

Sted  

Kastrup

Størrelse  

nybyg 9120 m², ombyg 700 m², ny kælderforbindelse ca. 480 m²

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SWECO

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

Vunden totalentreprisekonkurrence

Entrepriseform  

Totalentreprise

Entreprenør  

MT Højgaard

Status  

Igangværende

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

MT Højgaard, SWECO, Holm & Grut, Niras, Københavns Lufthavne A/S