Lille Sky

Lille Sky er en ny integreret daginstitution normeret til 180 børn, designet med særligt fokus på hjemlighed og bevægelse.
Ankomst
RUBOW_Lille Sky_01b
RUBOW_Lille Sky_09

RUBOW_Lille Sky_02

Geometrisk landskab
Daginstitutionen er opbygget som et enkelt geometrisk landskab af grundhuse, dækket af en let tagkonstruktion, der som en hvid sky svæver over landskabet – skaber ly for regn mens nøje udskårne huller i skydækket lukker sollys igennem. Grundhusene organiseres i en klynge omkring et indre atrium, der skaber kontrast til de store vidder på grunden.

Axo

RUBOW_Lille Sky_06

Mikroklimaer i børnehøjde
Lille sky tilbyder en verden af mikroklimaer i børnehøjde. Et sted med gode kantzoner, med skygge og sol, læ og ly og nicher med udsyn, og med tilhørsforhold og identitet for de enkelte rumligheder og børnegrupper. Her skal være plads til både det beskidte og det hyggelige. Og plads til at vokse sig stor.

RUBOW_Lille Sky_03b
RUBOW_Lille Sky_10
Gårdrum

År  

2015-2017

Bygherre  

Hvidovre Kommune

Sted  

Avedøre

Adresse  

Cirkusgrunden

Størrelse  

1.600 m2

Totalrådgiver  

Rubow arkitekter A/S

Arkitekt  

Rubow arkitekter

Ingeniør  

Danakon

Landskabsarkitekt  

Rubow arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen