Linjer i Landskabet

Linjer i Landskabet, nomineret til Dansk Landskabspris 2019 og til World Landscape Award 2020 

Åbner øjnene for et enestående landskab
Linjer i Landskabet forbinder mennesker, landskab og kulturarv. Den 10 km lange oplevelsessti tager de besøgende på en rejse gennem 1 mia. års kultur- og naturarv i et landskab på kanten af den fennoskandiske randzone med forstenet havbund og spor efter vulkansk aktivitet.

Et af rutens punktnedslag markerer en helt særlig oplevelse: blotlægningen af den brudlinje i undergrunden, hvor der på den ene side er sandsten og på den anden granit – en brudlinje der i geologisk tid spænder over en milliard år.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200 (2)

Oplevelsespunkter på ruten
RUBOW arkitekter har tegnet opholdsplatforme på ruten, hvor den unikke geologiske historie formidles og naturen opleves. Platformene er udformet i ét stykke, hejst ind og stillet på slanke punktfundamenter, der gør platformen svævende og let, men mulig at udskifte eller fjerne igen, med mindst mulig påvirkning af landskabet. Informationstavlerne på platformene er udført af NaturBornholm og indgår i museets formidlingsarbejde.

FN’s verdensmål
Arbejdet med lokalt tilpassede løsninger, sikring af natur- og kulturarv med både fredning og synlighed, sammenkædning af by og landskab og adgang til grønne områder, der bidrager til borgernes sundhed er blevet til i en inkluderende planlægning der understøtter FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, for langtidsholdbare løsninger og social sammenhængskraft.

Linjer i landskabet
Engagement, bevægelse og dialog
Engagement og vedholdenhed har båret projektet frem, der er et eksempel på hvordan mobilisering af lokale netværk og handling hos faglige og lokale kræfter kan få en stor påvirkning af en bys sammenhængs- og tiltrækningskraft. Visionen blev iværksat som en etapestrategi, hvor afsættet var de særlige punktnedslag på ruten, og et samlet stiforløb, hvor de besøgende og borgere sendes ud på opdagelse i landskabet fra Aakirkeby og NaturBornholm. Stien er blevet realiseret gennem frivillige aftaler med de grundejere, hvis grunde ruten løber gennem.

Projektet er lavet i samarbejde med Bornholms Regionskommune, NaturBornholm, Sydbornholms Turist- og erhvervssammenslutning, styregruppen, Ingeniør NJ Cph og entreprenør KH Maskinværksted i Rønne og er støttet af Nordea Fonden.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_3

Et andet af rutens punktnedslag er Klintebakken – en dramatisk kant af granit der som landskabelig manifestation understreger brudlinjen imellem det nordlige Bornholms granitundergrund og det sydlige Bornholms flade agerland på sandstensundergrund.

Derudover er der en række små stenbrud fra middelalderen, gravhøje fra bronzealderen og Læsåens fantastiske ådal og skrænter –der kan opleves og er gjort synlige gennem stiforløbet og platformene. Samlet dækker Linjer i Landskabet et areal på ca. 290 ha.


RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_5
Andre nedslag på ruten tæller bl.a. en forstenet havbund, hvor man kan se millioner år gammelt forstenet sand i bølgende flydende bevægelse, en forstenet vandmand samt små huller fra forstenede sandorme.
RUBOW_linjer_i_landskabet_1200_6

År  

2016 - 2019

Bygherre  

Bornholms Regionskommune

Sted  

Aakirkeby, Bornholm

Størrelse  

290 ha

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Ingeniør NJ Cph

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

Nomineret til Dansk Landskabspris 2019

Entrepriseform  

Fagentreprise

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

Nordea Fonden