Bakkehusene +energihuse

RUBOWark.Bakkehusene42
RUBOWark.Bakkehusene3
Nye almene familieboliger baseret på fællesskab og bæredygtighed
Omdrejningspunktet for Bakkehusene i den nye bydel Lisbjerg, er samvær på tværs af individuelle præferencer og et bebyggelsesplan i familiestørrelse. Bebyggelserne er designet ud fra ønsket om at motivere fællesskabet med respekt for den private sfære. Alle boliger er disponeret med adgang, gårdhave og opholdsrum mod de sydvendte bilfri stræder.

Stræder
Hvert stræde tegner sig som en serie boligtyper med 6-8 boliger. Dét er en overskuelig størrelse for et nærværende fællesskab, der bygger på en høj grad af ansvarsfølelse for nærmiljøet. Stræderne kan betragtes som en ny typologi, en introduktion af en ’familiestørrelse’ i en større bebyggelsesplan.

Det gode naboskab 
Velfungerende sameksistens er visionen – hvor man i nabogruppen samtidigt oplever en vis form for ejerskab og tolerance for sit respektive stræde. Boligstrukturen skaber læ for vestenvinden, gode solhjørner, steder man skal få lyst til at indtage, hilse på naboen og hvorfra man kan nyde den storslåede udsigt over Egådalen og Aarhus.
RUBOWark.Bakkehusene2

DGNB kriterier som grundsten for bæredygtig strategi
Stedet: Bebyggelsen ligger tæt på Letbanens station i Lisbjerg og med direkte kontakt til den nye supercykelsti ind til Aarhus.

Socialt: Udnyttelse af den dybe klimaskærm til opholdsnicher i facaden
Integrering af skure og tage som identitetsskabende og rumskabende elementer
Forskellige grader af privathed i den enkelte bolig, uden at skulle trække gardinet for.
Udearealer er orienteret og dimensioneret til at motivere privat initiativ og meget udeliv

Miljømæssigt: Det nye boligprojekt bliver et bæredygtigt superlavenergi-byggeri som uden brug af aktive energitiltag opfylder energiramme 2020.
Optimering af overflade.
Sydvendte tagflader, dimensioneret til integrering af solceller.
Skure som klimabuffer og selvskygge på de store glasarealer.
Overdækket udendørs tøjtørring.
Trapperum med skorstenseffekt.
Udnyttelse af himmellyset.

Økonomisk: God og gedigen byggeskik, ombygningsbart, synlige og tilgængelige overflader
Enkle rum med plads til opbevaring og flere indretningsmuligheder.
Mulighed for udlejning af værelse.
Ingen store udendørs fordelingsarealer = lav drift
Minimering af solafskærmning på grund af orientering og udnyttelse af selvskygge

RUBOWark.Bakkehusene4

År  

2017

Bygherre  

Boligforeningen Ringgården

Sted  

Lisbjerg ved Aarhus

Størrelse  

5.000 m²

Totalentreprenør  

NCC

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

MOE

Landskabsarkitekt  

GBL Landskab

Fotograf/Visualisering  

Thomas Lindblad / visualiseringer: Vismo

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen