Lyreskovskolen

RUBOW_Lyreskovskolen2
RUBOW_Lyreskovskolen3
Lyreskovskolen
Lyreskovskolen er et forslag til en ud- og ombygning af en ny skole i Bov, hvor tre eksisterende skoler samles til en større.

Pædagogisk vison
Visionen for den ny Lyreskovskole har to overordnede mål, der går hånd i hånd:
Det ene er at bygge videre på stedets fantastiske historie og landskabelige kvaliteter og samle områdets to byggefelter til én samlet og forankret attraktion.
Det andet er at skabe rammerne for et pædagogisk fremadsynet og unikt skoletilbud via inspirerende og varierede rumlige læringsmiljøer.
RUBOW_Lyreskovskolen4
RUBOW_Lyreskovskolen5
RUBOW_Lyreskovskolen6

År  

2013

Bygherre  

Aabenraa Kommune

Sted  

Bov

Størrelse  

8.400 m2

Ingeniør  

COWI A/S

Landskabsarkitekt  

Peter Holst Ark. & Landskab

Konsulent  

A 78

Entrepriseform  

Hovedentreprise, konkurrenceforslag