Margretheholmen

Indledende arealscreening og volumenstudie samt byggeprogram/ideoplæg for ny daginstitution i tæt bebyggelse

Projektet omfatter opførsel af ny 8-gruppers integreret daginstitution med fordeling på 4 vuggestue- og 4 børnehavegrupper og plads til i alt 136 børn og 28 voksne, udearealer i forbindelse med daginstitutionen samt fælleshus for Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm. Fælleshus og daginstitution skal fungere som to uafhængige enheder.

Baggrunden for opgaven er en arealscreening af grunden Margretheholmsvej 1-3 til ny daginstitution udført i samarbejde med ByK og TMF. Screeningen danner grundlag for udvikling af byggeprogrammet i samarbejde med ByK, BUF og TMF. Byggeprogrammet er grundlag for det videre arbejde med byggeopgaven og skal læses i sammenhæng med Københavns Kommunes Funktionsprogram for daginstitutioner samt kommunens retningslinjer for Byggeri til drift.

Overgangen mellem voldanlæg og haveby

Daginstitutionen ligger som en forlængelse af Christianshavns Vold og terrasserer op mod den øvrige bebyggelse på Margretheholmen. Huset skaber overgang mellem det grønne voldanlæg og havebyen. Med sin karakteristiske røde farver trækker huset på referencer fra det militære byggeri i området. De forskudte volumner danner terrasser til udeophold med udsigt til omgivelserne. Stueetagen beklædes med træ, så der opstår en base, som inviterer til ophold langs bygningen. Oppe beklædes huset med lameller, som integrerer diverse programkrav, brandkrav, passiv solafskærmning og sikkerhed. Elementerne samles i et sammenhængende greb, så bygningen fremstår som en helhed.

Det er intentionen at huset på samme måde som Konstabelskolen, Quinti Lynette og Vandflyverhangaren skiller sig ud, så huset med sin arkitektur udstråler at det er noget andet end boligerne. Det er hensigten at huset med sine funktioner, bidrager til at skabe en levende og blandet bebyggelse og forstærker områdets særlige karakter.

Bæredygtighed

Den nye daginstitution projekteres i henhold til BR18s Lavenergiklasse. Lavenergiklassen stiller blandt andet krav til bygningens maksimale energiforbrug og transmissionstab. Dominia stod for bæredygtighedsanalyser og kunne bidrage til materialevalg mm. Der er ligeledes foretaget indeklimaberegninger, som understøtter projektets arkitektur, særligt ift. varmepåvirkninger.

År  

2019-2020

Bygherre  

Byggeri København

Sted  

Margretheholm, Amager

Adresse  

Margretheholmsvej 1-3

Størrelse  

1.650 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW Landskab & Bystrategi

Entrepriseform  

Tidligt udbud

Status  

Ydelser leveret

Samarbejdspartner  

Dominia