Marselisborghallen

Marselisborghallen fra 1967 er blevet revitaliseret og udvidet med nye publikums- og træningsfaciliteter. Hallen ligger smukt placeret lidt diskret mellem træerne midt i Marselisborgskoven.

Konceptet er enkelt. De nye publikums- og træningsfaciliteter er opbygget med klare referencer til den oprindelige arkitektur, der med sine lameller refererer smukt til skovens vertikale linier. Herved bliver bygningen en fortælling om hallens arkitektur gennem tiden.

Centrum for kultur- og foreningsliv
De nye faciliteter, i samspil med den eksisterende hal, løfter Marselisborghallen til et mangfoldigt og åbent centrum for både idræts- og foreningsliv. Et sted hvor eliteidræt og foreningsliv kan mødes på tværs af generationer, kompetencer og interesser, og derved sikre både optimale idrætsfaciliteter og gode rammer for sociale relationer.

Synlige aktiviteter
Det oprindelige byggeri er stramt og modulært og forekommer en smule lukket. Vi har udnytte potentialerne for et mere imødekommende møde med omgivelserne, og gør det ved at bløde udbygningen op i et mere åbent og varieret facademotiv. Det arkitektoniske udtryk er moderne og transparent, og der er skabt en synlig kontakt mellem ude og inde der ligeledes skaber stor synlighed i forhold til de aktiviteter der foregår i huset.


Som kontrast til den mørke facade, er tilstræbt en lys materialeholdning indendørs som åbner rummene op og skaber sammenhæng. Materialerne er sammensat så den stoflige helhedsvirkning understøtter rumlighed og funktioner. Paletten er rustik, varm og holdbar og udført i naturmaterialer, der patinerer smukt.

År  

2018-2019

Bygherre  

Aarhus Kommune / Aarhus 1900

Sted  

Aarhus

Adresse  

Størrelse  

Nybyg 1265 m2, renovering 100 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Lyngby Entreprose A/S, LB Consult