Mosteriet på Grønttorvet

Daginstitutionen Mosteriet er en ny daginstitution i det nye kvarter Grønttorvet i Valby.

Barnet vokser med huset og legepladsen. Begge dele understøtter barnets selvstændighed og selvhjulpenhed. – RUBOW arkitekter

Arkitektoniske elementer
Huset lukker boligkarréen i det nordvestlige hjørne. I stueplan trækkes facaden mod Elstarvej tilbage og skaber en ankomstplads mod gaden. Mod Ingrid Marievej skaber plantekasser i kantzonen en naturlig overgang mellem gaden og daginstitutionen, og fra store vinduer i husets garderober skabes visuel kontakt mellem byen og husets børneliv. Mellemrummet mellem boligerne og daginstitutionen mod nord fyldes ud med husets liggehal, som udføres i et organisk formsprog og beklædes med trælameller. På 2. sal har huset en tagterrasse. som slutter husets figur og giver børnene udsigt over bydelen. Huset står som en kompakt figur, der tilpasser sig karréens formsprog, men på samme tid skiller sig ud med sin særlige bearbejdning omkring indgangen, tagterassen og vindussætningen.

Uderum med Fælles-værdi
Legepladsens bærende idé er det levende hegn, der skaber et frodigt haverum med nicher på legeplads- og boliggårdsiden. Legepladsen udformes med organiske former, der slynger sig rundt på legepladsen og definerer en række nicher for leg og ophold. En net af stier, ’Hurlum-hej-båndet’, slynger sig rundt på legepladsen. I mellem det levende hegns beplantning og stierne opstår en række områder, hvor der etableres forskellig typer legemuligheder.

Bæredygtigt design
Daginstitutionen opbygges som et levende, bæredygtigt og kompakt hus i 3 etager. Bygningen løsrives fra karréen, så både boliger og daginstituion får godt dagslys. Samtidig undgås udfordringer med sammenbygning af funktioner med forskellige etagehøjder. Det levende hegn understøtter FN’s verdensmål nr 15.5 ved at fremme biodiversiteten i området med en mangfoldighed af buske og træer, der skaber levesteder for fugle og insekter. Det levende hegn kan også anvendes pædagogisk i institutionen, og fremme bevidstheden om biodiversitetens værdi allerede fra barn af.

År  

2018-2020

Bygherre  

FB gruppen for Københavns Kommune

Sted  

Grønttorvet, Valby, København

Størrelse  

1.800 m2, landskab ca. 1.800 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW Landskab & Bystrategi

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Under udførsel

Samarbejdspartner  

FB gruppen, Ingcon, MidtConsult