Multihal Lyreskovskolen

multisal
opstalt vest
Multihal
Ved at udnytte landskabets eksisterende terrænfald, skabes mulighed for at bygge en multihal med adgang til både det centrale skoletorv og opnå direkte sammen-hæng og udsyn til idrætsparken mod øst. Samtidigt skabes god visuel sammenhæng til hallen fra skoletorvet og mulighed for en idrætslæringstrappe samt et naturligt amphimiljø imellem multihal og musiklokaler. Hallens funktion er vigtig for hele byen, og dens synlighed er en del af skolens imødekommende identitet.

Ny skole i Bov
Lyreskovskolen er et forslag til en ud- og ombygning af en ny skole i Bov, hvor tre eksisterende skoler samles til en større. Visionen for den nye Lyreskovskole har to overordnede mål, der går hånd i hånd:
Det ene er at bygge videre på stedets fantastiske historie og landskabelige kvaliteter og samle områdets to byggefelter til én samlet og forankret attraktion for områdets skolebørn og lokale borgere.
Den anden er at skabe rammerne for et pædagogisk fremadsynet og unikt skoletilbud på landsplan via inspirerende og varierede rumlige læringsmiljøer.

År  

2013

Bygherre  

Aabenraa Kommune

Sted  

Bov

Størrelse  

8.400 m2

Ingeniør  

COWI A/S

Landskabsarkitekt  

Peter Holst Ark. & Landskab

Konsulent  

A 78

Entrepriseform  

Hovedentreprise, konkurrenceforslag