Multihus Hjortshøj

Det nye Kultur- og Multihus skal være et mangfoldigt og åbent centrum for idræts-, forenings- og kulturliv i hele lokalområdet og danne ramme for fællesskaber på tværs af både alder og interesser.
Fællesskabets hus
Multihus Hjortshøj bliver et sted hvor idrætten, foreningslivet og kulturlivet kan blomstre på tværs af generationer og interesser. Huset henvender sig både til idrætsudøvere, motionister, skolebørn og dem som bare gerne vil mødes og drikke en kop kaffe i cafeen.

Det er Hjortshøjs borgere og foreninger der igennem en årrække aktivt har arbejdet engageret for at skaffe midler til flere og bedre idrætsfaciliteter i byen.


Multihus Hjortshøj vil forene optimale idræts-faciliteter med sikre og gode rammer for kulturelle arrangementer. Det bliver et fællesskabets hus i lokalsamfundet, hvor sociale bånd både kan dyrkes og skabes.I huset kommer der en multihal, fitness- og cafeområde. Det nye Multihus bindes sammen med Virupskolen i Hjortshøj via en s-formet sidebygning.

RUBOW arkitekter har sammen med Q-Construction og Tri-Consult vundet totalentreprisekonkurrencen om det nye Multihus i Hjortshøj.

Første spadestik forventes taget i foråret 2020.

År  

2020-2021

Bygherre  

Fonden Multihus Hjortshøj

Sted  

Hjortshøj

Størrelse  

2.400 m2

Totalentreprenør  

Q-Construction A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Tri-Consult A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Samarbejdspartner  

DK2 Bygherrerådgivning A/S