Gigthospitalet i Sønderborg

Vinderforslaget transformerer en eksisterende sygehusbygning til et moderne behandlingssted hvor udsigt til sund og by åbnes op og skaber særlig identitet gennem eksisterende uudnyttede potentialer.

RUBOW_Gigthospital1
Moderne arkitektur
De bærende arkitektoniske bearbejdninger består af ’havegangen’, ’facadebåndet’ og ’lysbåndet’. Indgrebene skaber en synlig sammenhæng til det eksisterende sygehus og en kvalitetsmæssig opgradering af bygningsafsnittet. Sønderborg Sygehus har en markant moderne arkitektur – klare linjer, robuste overflader og en enkel geometri. En ny elegant hovedindgang og en udvidelse med terapibassin, muliggør en fortolkning og forstærkning af de eksisterende bygningers udtryk på en respektfuld måde. Facadebånd karakteriserer det eksisterende sygehus, som en stærk repræsentant for sin tids arkitektoniske strømning. Det vandrette facadebånd i stueplan ’trækkes ud’ omkring udbygningen og skaber rammen om det ny terapibassin samtidig med sammenhæng til det eksisterende.

Terapibassin

Vi trækker naturen helt ind i rummene
Gigthospitalet omgives af grønne rum. Nære udearealer, der ligger i direkte forbindelse med gigthospitalet, er planlagt så der opnås mulighed for at komme ud, bevæge sig og få gode sanseoplevelser.

Gigthospitalet_Bassin-510

Terapibadet i det helende landskab
Den nye tilbygning indbygges i en skrænt og indrettes med fokus på integreret design med så få stigmatiserende hjælpemidler som muligt. Bassinet orienteres panoramisk mod udsigten og trækkes helt ud til kanten, så man i bassinet har udsigt til sund og by. Udenfor glasfacaden etableres en terapihave, som skaber en intimzone omkring patienterne der sikrer kig til det grønne uden at blokere for udsigten. Beplantningen er med til at skærme den åbne del af facaden mod direkte sollys.

Stor Axo_A3 510

Et stemningsfyldt rum
Bassinrummet har højt til loftet og store vinduespartier mod syd og vest. Gennem lange lysskår i loftet har man kig til himmelen når man ligger i bassinet. En kombination af træpaneler, glaspartier og grønne vægge skaber en varm kontrast til den grove beton og giver en sammenhængende materialeprofil på tværs af hovedindgang, foyer, genoptræningsområder, dagcenter og det nye terapibassin.

År  

2016-2019

Bygherre  

Gigtforeningen

Sted  

Sønderborg

Størrelse  

5.900 m2 brutto heraf 420 m2 nybyg og 4.250 m2 landskab

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

Rådgiverteam RUBOW arkitekter og LINK arkitektur

Ingeniør  

Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

Teknologisk Institut, bassin teknologi og Gade & Mortensen Akustik

Præmiering  

Vundet i indbudt konkurrence

Status  

Vundet konkurrenceforslag april 2016 Forventes indflytningsklar medio 2018

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Terapibassin