Gigthospitalet i Sønderborg

Vinderforslaget transformerer en eksisterende sygehusbygning til et moderne behandlingssted hvor udsigt til sund og by åbnes op og skaber særlig identitet gennem eksisterende uudnyttede potentialer.

Moderne arkitektur
De bærende arkitektoniske bearbejdninger består af ’havegangen’, ’facadebåndet’ og ’lysbåndet’. Indgrebene skaber en synlig sammenhæng til det eksisterende sygehus og en kvalitetsmæssig opgradering af bygningsafsnittet. Sønderborg Sygehus har en markant moderne arkitektur – klare linjer, robuste overflader og en enkel geometri.

Den nye elegante hovedindgang samt udvidelsen med terapibassin, har muliggjort en fortolkning og forstærkning af de eksisterende bygningers udtryk på en respektfuld måde. Facadebåndet karakteriserer det eksisterende sygehus, som en stærk repræsentant for sin tids arkitektoniske strømning. Det vandrette facadebånd i stueplan er ’trukket ud’ omkring udbygningen og skaber rammen om det ny terapibassin samtidig med sammenhæng til det eksisterende.Terapibassinet i det helende landskab
Den nye tilbygning er indbygget i en skrænt og indrettet med fokus på integreret design med så få stigmatiserende hjælpemidler som muligt. Bassinet er orienteret panoramisk mod udsigten og trækkes helt ud til kanten, så man i bassinet kan nyde udsigten til sund og by. Udenfor glasfacaden er etableret en terapihave, som skaber en intimzone omkring patienterne, der sikrer kig til det grønne uden at blokere for udsigten. Beplantningen er med til at skærme den åbne del af facaden mod direkte sollys.

Bassinrummet har højt til loftet og store vinduespartier mod syd og vest. Gennem lange lysskår i loftet har man kig til himmelen når man ligger i bassinet. En kombination af træpaneler, glaspartier og grønne vægge skaber en varm kontrast til den grove beton og giver en sammenhængende materiale profil på tværs af hovedindgang, foyer, genoptræningsområder, dagcenter og det nye terapibassin.

Vi trækker naturen helt ind i rummene
Gigthospitalet omgives af grønne rum. Nære udearealer, der ligger i direkte forbindelse med gigthospitalet, er planlagt så der opnås mulighed for at komme ud, bevæge sig og få gode sanseoplevelser. Andre virkemidler der er taget i brug for at understøtte den helende arkitektur er lys, farver, kunst, musik og de grønne omgivelser.

Laboratorier og forskning
Gigthospitalet har både sin faste stab af forskere og laboratoriemedarbejdere, men har også flere ph.d. studerende. For at sikre det empiriske grundlag som hentes gennem den ambulante behandling, er huset tænkt med en høj grad af transparens mellem funktioner, så forskningen møder brugerne med åbenhed.

Medicinen, der anvendes på stedet, er biomedicin, og laboratorierne er med stinkskabe, kølerum, fryserum, sterilrum, prøverum, diagnostiske rum, kliniske forsøgsrum, analyserum, støjlaboratorier etc.

År  

2016-2019

Bygherre  

Gigtforeningen

Sted  

Sønderborg

Størrelse  

5.900 m2 brutto heraf 420 m2 nybyg og 4.250 m2 landskab

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

Rådgiverteam RUBOW arkitekter og LINK arkitektur

Ingeniør  

Hundsbæk og Henriksen rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Konsulent  

Teknologisk Institut, bassin teknologi og Gade & Mortensen Akustik

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer

Præmiering  

Vundet i indbudt konkurrence, april 2016

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen